Oprichtingsakte Landschapspark Vlaamse Ardennen werd ondertekend in Zwalm

Brakel blijft een witte vlek in de Vlaamse Ardennen

Op 13 oktober 2023 erkende de Vlaamse Regering het Landschapspark Vlaamse Ardennen.
Hiermee ontving een kerngebied van 24.470 hectaren, gelegen binnen 9 gemeenten, met
uitermate hoge waarden aan landschappelijk erfgoed, natuur, landbouw en open ruimte de
mogelijkheid zich te organiseren in een duurzame samenwerkingsstructuur.
Het doel is om samen de uitdagingen inzake landbouw, natuur, leefbare dorpen, toerisme,
erfgoed, landschap en lokale economie aan te pakken. Deze uitdagingen en acties staan
geformuleerd in het Masterplan en Operationeel plan Landschapspark Vlaamse Ardennen.
De erkenning van dit gebied en deze samenwerking betekent een structurele financiering
voor personeel en investeringsmiddelen gedurende alvast 24 jaar. Een financiële injectie in
de beleving en het welzijn van onze Vlaamse Ardennen van meer dan 15 miljoen euro.
Vandaag, maandag 24 juni 2024, nemen daarom 15 partners uit lokale besturen, provincie en
middenveld het engagement op om zich te verenigen in de vzw Landschapspark Vlaamse
Ardennen.
De vzw Landschapspark Vlaamse Ardennen wordt door de Vlaamse Regering aangeduid als
bestuur van het Landschapspark en bevordert de samenwerking tussen tientallen andere
partners in de streek om de uitdagingen gesteld in het Masterplan Landschapspark Vlaamse
Ardennen aan te pakken.

De vzw Landschapspark Vlaamse Ardennen wordt opgericht door de 8
deelnemende gemeenten (Geraardsbergen, Horebeke, Kluisbergen, Maarkedal,
Oudenaarde, Ronse, Zottegem en Zwalm), de Provincie Oost-Vlaanderen, Het
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Toerisme Oost-Vlaanderen, SOLVA,
Regionale cultuur- en erfgoedvereniging Variant, Boerenbond Vlaamse Ardennen en
Natuurpunt vzw.
Wij zijn dan ook bijzonder verheugd de aanwezigheid van zowel de landbouwsector,
de natuursector en de erfgoedsector in de werking van het Landschapspark te
kunnen aankondigen. Hiermee willen we de noodzaak tot onderling begrip en
dialoog tussen diverse sectoren structureel verankeren in het bestuur van het

Landschapspark. Verweving tussen erfgoed, landbouw en natuur vormen een
belangrijke troef, maar ook een uitdaging voor onze streek. Verscheidene acties
zullen hiertoe door het Landschapspark worden ondernomen en het samenbrengen
van verschillende sectoren binnen het management van het park is daartoe de
eerste belangrijke stap.

Brakel nog steeds geen lid en hoelang is dit houdbaar?

Brakel doet niet mee zoals het aan verschillende projecten niet wil deelnemen. Vraag is of deze koppige houding  nog lang houdbaar is. De Brakelse politici  (Open Vld) houden de boot af met als belangrijkste redenen voor de bescherming van de boeren en eventuele bemoeienis met regels.  Het is nu juist toevallig dat de grootste organisatie van de landbouwers nl de Boerenbond vandaag deze oprichtingsakte heeft ondertekend. In Brakel gaan praktisch alle oppositiepartijen in de aanval tegen de verdere verstedelijking en het behouden van onze landschapskernen . Als we naar sommige dorpskernen kijken zoals bvb Zegelsem dan kunnen we allen maar spreken van een verminking van de dorpskern. Een dame uit Zegelsem zei ons dat het dorp vroeger veel mooier was en tot het spreekwoord op zijn Frans   “Les Plus Beaux Villages” behoorde. Dit kunnen we vandaag  nu niet meer zeggen omdat het totaal is verminkt. 

De Brakelse meerderheid heeft deze legislatuur één belangrijke doelstelling gehaald nl. de kaap van 15000 inwoners.  Tegenwoordig worden in Vlaamse dorpen steeds meer appartementsgebouwen gebouwd. In dorpskernen waar vroeger alleen maar laagbouw voorkwam, verrijzen nu bouwsels die boven alles uittorenen. Dat fenomeen wordt de appartementisering of verappartementisering van het platteland genoemd. Sommige stedenbouwkundigen waarschuwen ervoor dat het karakter van de dorpskernen zo verloren dreigt te gaan. Het brengt ook de problemen van verstedelijkte gebieden naar het platteland. Problemen waar een gemeente als Brakel niet is op voorzien als we kijken naar bvb het gebrekkige aanbod aan openbaar vervoer. Ondanks de sterke toevloed van bewoners in Brakel blijft de personenbelasting tot de hoogste behoren. Brakel dreigt eveneens heel wat subsidies te missen door als witte vlek uit de boot te vallen. Dit thema zal zeker een belangrijk discussiepunt worden bij de nakende gemeenteraadsverkiezingen.