Zottegems stadsbestuur zegt twee keer ‘nee’

  • Door de bewoners van de Varenstraat en Vijverstraat werd aan het stadsbestuur de vraag gericht om aan het kruispunt van laatstgenoemde straat en de Grotenbergestraat een paraboolspiegel te plaatsen om – bij het uitrijden van de Vijverstraat – de zichtbaarheid op het verkeer vanuit Grotenberge richting centrum te verbeteren. Uit een testopstelling met dergelijke spiegel zou echter gebleken zijn enerzijds dat een deel van dit verkeer inderdaad eerder kan opgemerkt worden maar anderzijds ook dat een gedeelte van de rijweg buiten het gezichtsveld van de spiegel valt en enkel met het eigen oog kan waargenomen worden. Om te voorkomen dat bestuurders zich uitsluitend door de aanwezigheid van een spiegel zouden laten leiden en niet (meer) met het eigen oog het verkeer zouden proberen waar te nemen, heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om niet in te gaan op de vraag van de bewoners en geen paraboolspiegel aan het kruispunt Vijverstraat-Grotenbergestraat te plaatsen. Ook een extra bord met waarschuwing in de Vijverstraat plaatsen, is volgens het college geen optie omdat dit misschien meer voor verwarring zou zorgen en ook geen juridische waarde heeft (in geval van een ongeval).

 

  • In de gemeenteraad van 28 maart 2022 werden het reglement en de criteria goedgekeurd – geldig tot eind 2024 – met het oog op een nieuwe subsidieverlening, de zgn. projectsubsidie voor bijzondere lokale activiteiten van culturele, artistieke, sportieve, kunst-educatieve of gemeenschapsvormende aard die een meerwaarde betekenen voor de vrijetijdsbeleving in Zottegem. Terwijl het Davidsfonds en Crescendo voor hun deelname aan de viering en voorstelling ‘Egmont wordt 500’ alsook De Muze voor de organisatie van Kickstart t.g.v. 17 jaar Jeugdhuis elk dergelijke projectsubsidie van 1.500 euro wel kregen, werden twee andere aanvragen die voor het voorbije jaar 2022 werden ingediend, niet weerhouden omdat ze niet voldoen aan een of ander nodig criterium. Zo besliste het college van burgemeester en schepenen dat de Parkconcerten hiervoor niet in aanmerking komen omdat “deze activiteit niet eenmalig en uniek is vermits ze deel uitmaakt van de gewone jaarwerking” van organisator Roy Morre. Ook Vooruit Zottegem dat een projectsubsidie aanvroeg voor de publicatie van het boek ‘Leven voor het socialistische ideaal’ met de memoires van ex-burgemeester Herman De Loor, krijgt de subsidie niet toegekend omdat “dit project geen vernieuwing in het culturele leven en/of de vrijetijdsbesteding in Zottegem brengt.”