WZC Denderoord vermindert aantal bedden en er komt een indexatie van de prijzen

Geraardsbergen. Het woonzorgcentrum Denderoord bouwt zijn wooncapaciteit met elf wooneenheden af. Zo hoopt men dat ‘het woonzorgcentrum in overeenstemming wordt gebracht met de architectonische verplichtingen en de toekomst van de dienstverlening wordt verzekerd’, klinkt het. Eenvoudig gezegd betekent dit dat het aantal bedden wordt afgebouwd omdat er te weinig plaats is en omdat er een tekort aan verplegend en verzorgend personeel is. Bovendien is de wachtlijst voor de woonzorgcentra beperkt. Bovendien volgt er op 1 juli een indexatie van de prijzen.

Tijdens de laatste bezoeken van de inspectie werd andermaal gewezen op een aantal architectonische tekorten – die gezien de structuur van het gebouw – moeilijk kunnen worden weggewerkt. Daarom is er een drastische ingreep nodig om het gebouw aan te passen aan o.a. de ventilatie en zonnewering. Daarnaast kampen de woonzorgcentra met een tekort aan verplegend en verzorgend personeel en is de wachtlijst beperkt. Door de capaciteit af te bouwen, kan de zorgkwaliteit ook worden verbeterd. Op die manier hoopt men dat de werkdruk op de werkvloer ook wat verminderd. Om die redenen wordt de capaciteit van Denderoord afgebouwd tot 120 woongelegenheden.

Indexatie
De elf woongelegenheden blijven voor minstens vijf jaar in reserve voor wanneer het nodig zou zijn om ze opnieuw in te vullen. Schepen van Sociale Zaken Larmuseau (CD&V) wees er op de laatste gemeenteraad ook op dat het woonzorgcentrum Denderoord de laatste jaren grondig is vernieuwd, zodat een optimale dienstverlening aan de bewoners kan worden gegarandeerd. Volgens de schepen is er voor de huidige aanpak geen alternatief, ‘tenzij we een nieuw woonzorgcentrum op de bestaande site of er een extra verdieping boven op het huidige gebouw bouwen. Maar dat is niet haalbaar.’

Op de gemeenteraad van dinsdag 31 januari werd beslist om de prijzen van de woonzorgcentra Denderoord en De Populier en van de groep van assistentiewoningen De Maretak vanaf 1 juli 2023 te indexeren. Het is een extra indexering van de prijzen bovenop die van 1 januari 2023, nl. 2,93 procent. Met de indexatie wil men de gestegen prijzen te compenseren.

‘Uiteraard pleiten we pleiten we voor toegankelijke en betaalbare zorg, maar een indexatie van de prijzen is te verantwoorden’, besloot David Larmuseau.

Julien Borremans