Mats en Céline zijn geutelingenboer en -boerin in de Vrije Basisschool Het Groene Lilare Elst.

Het werd een bijzonder spannende verkiezing voor de titel van geutelingenboer en – boerin in de plaatselijke school van Elst.  Acht kandidaten waarvan 4 meisjes en 4 jongens streden op het hoogste schavot te behalen in deze wedstrijd.

De kandidaten – allen uit het 5de en 6de leerjaar waren: Ella, Mats, Zenna, Céline, Lewis, Elena, Gheorghi, Heike en Mauro.

Uiteraard is voor zo’n verkiezing de voorstellingsproef heel belangrijk. Verder waren er heel wat praktische proeven met o.m. Chinese stokjes, rietjes, dopjes stapelen. Als apotheose diende men nog woorden te zoeken in een geheimschrift.

Na een spannende namiddag werd na een nek-aan nekrace  en in een luidruchtig supporterslokaal   ( van de ganse school)  Céline  De Clercq uitgeroepen tot boerin en  Mats Cousaert tot boer. De vorige boerin Janne Roovers mocht het lint overhandigen aan beide winnaars.

Het geutelingenboer en – boerin hebben enkele verplichtingen te vervullen zoals de fakkeltocht, geutelingen gieten en  de geutelingenworp in Michelbeke.

Van harte proficiat.