Groen Horebeke roept op tot zwerfvuilacties

Op voorspraak van Groen zal het gemeentebestuur van Horebeke dit jaar actiever deelnemen aan sensibiliseringscampagnes tegen zwerfvuil.

“Ook in de straten van een landelijke gemeente als Horebeke vinden we veel te veel zwerfvuil terug”, merkte Groen-gemeenteraadslid Florian Vande Walle op de gemeenteraad op. “Om dit tegen te gaan zijn er onder andere grote sensibiliserings- en zwerfvuilacties nodig om de problematiek van zwerfvuil blijvend onder de aandacht te brengen. Zwerfvuil is namelijk een van de meest zichtbare vormen van milieuvervuiling in onze regio. Het vervuilt het landschap, is schadelijk voor de natuur en het vee kan ervan sterven. Glas of blik is dan weer gevaarlijk voor spelende kinderen.”

En net wat betreft grote acties stelde het gemeentebestuur de laatste jaren teveel teleur volgens Groen. “Hoewel in de pers werd aangekondigd in het begin van de legislatuur dat de strijd tegen zwerfvuil een van de stokpaardjes was van het gemeentebestuur, hebben we toch de indruk dat men wat ingedommeld is momenteel”, benadrukt Florian Vande Walle. “Zo werd er vorig jaar slechts 1 actie ondernomen, een flyer in de bus die opriep om zwerfvuil in de waterlopen en op de oevers van de grachten te ruimen. Echte straatacties bleven achterwege. We roepen het bestuur dan ook op om mee op de kar te springen van de grotere zwerfvuilacties die in Vlaanderen ieder jaar plaatsvinden. Te beginnen met de grote lenteschoonmaak van zaterdag 18 maart t.e.m. zondag 2 april. Waarom er bijvoorbeeld geen verenigingen bij betrekken?”

Daarnaast worden ook de Mooimakers zelf van de gemeente, de meters en peters die de straten proper houden, verwaarloosd volgens Groen. “Het zou mooi zijn mochten zij nog eens in de bloemetjes worden gezet, om ook hen blijvend te enthousiasmeren”, besluit het gemeenteraadslid. “Heeft de gemeente bijvoorbeeld ook nog zicht wie nog actief deelneemt en zijn ook alle straten nog gedekt?”

Het gemeentebestuur erkende de oproep en plant dit jaar actie te ondernemen.

Florian Vande Walle