Cyberaanval: Groen vraagt transparantie en PVDA het ontslag van de bevoegde schepen

Geraardsbergen. Verschillende partijen in Geraardsbergen laten zich heel kritisch uit over de aanpak van de cyberaanval, waarbij heel wat gevoelige en persoonlijke informatie gelekt werd. PVDA maakt gewag van ‘laksheid, nalatigheid én schuldig verzuim’ vanwege het stadsbestuur en vraagt het ontslag van Veerle Mertens, schepen van ICT. Groen vraagt volledige transparantie. De partij vraagt ‘een persconferentie en een uitgebreide informatiecampagne’.

‘Het stadsbestuur heeft de dreiging van de hackers nooit ernstig genomen’, zegt Lydia Imbo (PVDA). ‘Het heeft domweg nagelaten om de persoonlijke gegevens van de inwoners van Geraardsbergen te beschermen. Nochtans waren die gegevens gestolen uit de computers van de stad zelf.’

Ontslag schepen Mertens
‘Als stadsbestuur ben je verantwoordelijk voor de gegevens die je van je burgers opslaat op je computers en servers. Als daar iets mee gebeurt, moet je er in de eerste plaats alles aan doen dat die gegevens veilig zijn en niet in de openbaarheid worden gebracht. Het is pure laksheid, nalatigheid én schuldig verzuim dat het stadsbestuur dat niet gedaan heeft.’

Het stadsbestuur stelde aanvankelijk vast dat de gevolgen van de cyberaanval nog goed meevielen, maar ‘vandaag blijkt dat gevoelige persoonlijke gegevens van tientallen Geraardsbergenaars – vaak kwetsbare mensen – gewoon op straat gegooid zijn’, zegt een boze Lydia Imbo. Volgens de PVDA kunnen deze gegevens makkelijk worden misbruikt.

De Partij vraagt het ontslag van schepen van ICT Veerle Mertens. ‘Dat het computersysteem kon worden gehackt, is al straf, maar de lichtzinnige manier waarop het stadsbestuur omging met de diefstal van dergelijke gevoelige gegevens is absoluut onaanvaardbaar.’

 Transparantie
Ook Patrick Franceus (Groen) is heel kritisch over de aanpak van de Cyberaanval en vraagt volledige transparantie: ‘Uit de communicatie die door de stad werd vrij gegeven blijkt dat heel wat privé-gegevens openbaar werden gemaakt. Momenteel zijn reeds 100 personen hiervan het slachtoffer, maar alles laat vermoeden dat het niet hierbij zal blijven. Het is duidelijk dat de stad de risico’s onderschat heeft.’

Naast de inspanningen die de stad reeds geleverd heeft, vraagt Groen Geraardsbergen o.a. ‘een persconferentie en een uitgebreide informatiecampagne waarin het lokaal bestuur, in volledige transparantie, exact toelicht wat er gelekt is en wat de gevolgen (kunnen) zijn. Men mag zich hierbij niet beperken tot digitale info.’

Voor Groen is het tevens belangrijk dat de stad ondersteuning biedt aan de getroffenen, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare groepen die geraakt werden. ‘Binnen het onderwijs moet er met de nodige zorg en aandacht ingezet worden op digitale veiligheid en mediawijsheid.’

Julien Borremans