Tussenstand Energie- en Klimaatpact: ‘we staan nog nergens.’

Vooruit: ‘Deze meerderheid is niet begaan met het klimaat.’

Geraardsbergen.Tussen 2021 en 2030 moeten gemeenten een aantal maatregelen nemen om de klimaatopwarming tegen te gaan. ‘Ook Geraardsbergen sloot een zogenaamd Energie- en Klimaatpact met de Vlaamse overheid’, zegt Vooruit-raadslid Bram De Geeter. Na twee jaar wordt een eerste balans opgemaakt. ‘We staan nog nergens”, zucht De Geeter, ‘Deze meerderheid geeft gewoon niets om het klimaat.’ Stephan De Prez (Open Vld) – schepen van o.a. Duurzaamheid en Milieu – wijst er op dat het stadsbestuur de nodige inspanningen zal leveren om de doelstellingen te behalen.

Het Energie- en Klimaatpact is het zoveelste plan of engagement dat de afgelopen tien jaar door Geraardsbergen is opgemaakt of aangegaan. Vooruit wil vooral dat er actie wordt ondernomen. ‘De klimaatproblematiek is zo urgent dat er geen tijd meer te verliezen valt.’

‘Heel slecht bilan’
Op de raadszitting van dinsdag 28 februari werd een stand van zaken gegeven van de realisatie van de doelen uit het Energie- en Klimaatplan. ‘Het bilan is heel slecht’, aldus De Geeter, ‘Er werd de afgelopen twee jaar zo goed als niets gerealiseerd.’ Enkel inzake bebossing zit de stad op schema: 22% van het tegen 2030 voorziene aantal bomen werd aangeplant. De stad bespaart ook meer energie dan gevraagd in haar gebouwen en werkt goed door aan de ‘verLEDing’ van de straatverlichting. De Geeter: ‘Maar tegelijk stoot de stad 11% meer koolstofdioxide uit, terwijl het natuurlijk de bedoeling is om de CO2-uitstoot te verminderen!’

Stephan De Prez (Open Vld)

En dan heeft het bestuur volgens De Geeter nog het geluk dat er op het grondgebied drie coöperatieve hernieuwbare energieprojecten werden gerealiseerd. ‘Maar daar heeft de stad zelf niets voor hoeven te doen’, zegt De Geeter.

Op alle andere punten scoort de stad slecht tot superslecht. ‘Inzake ontharding, hemelwateropvang, collectieve renovaties en de aanleg van hagen en groenperken werd zo goed als niets gerealiseerd’, aldus De Geeter. Voor het raadslid is het duidelijk: ‘Met bomen aanplanten en de verwarming van de stadsgebouwen lager zetten, gaan we er écht niet komen!’

‘Doorschuiven naar de volgende generatie’
De stad schuift de factuur en de problemen door naar de volgende generatie. ‘Dat is eigenlijk verschrikkelijk laf’, vindt De Geeter. Vooruit vraagt om het gezond verstand te laten zegevieren en onze kinderen en kleinkinderen niet op te zadelen met nóg grotere problemen door nú te handelen en te investeren.

Volgens Vooruit doet het stadsbestuur aan ‘greenwashing’. ‘Greenwashing’ is het zich toe-eigenen van een groen imago, maar dan enkel voor de show. ‘Eigenlijk laat de meerderheid hier kansen liggen.’

De nodige inspanningen
Stephan De Prez – schepen van o.a. Duurzaamheid en Milieu – wijst er op dat het stadsbestuur de nodige inspanningen zal leveren om de doelstellingen te behalen: ‘In de betrokken commissie is duidelijk gesteld dat de evaluatie om de periode van 2021 en 2022 ging. De zaken die in de voorgaande jaren werden verwezenlijkt, werden in de lijst niet opgenomen. Uiteraard willen we deze streefdoelen halen, maar de tussentijdse rapportage is een instrument om de steden en de gemeenten de mogelijkheid te geven om te monitoren waar ze mee bezig zijn. Ik ben er zeker van de het stadsbestuur de nodige inspanningen zal leveren om de doelstellingen – die gesteld zijn tegen 2030 – te verwezenlijken’, laat schepen De Prez optekenen.

Julien Borremans