Merelbeke bouwt verder aan bruisende Tramstelplaats

De Tramstelsite in Merelbeke-Centrum is in volle ontwikkeling. De gemeente wil deze voormalige tramstelplaats transformeren tot een bruisende en creatieve plek waar Merelbekenaars wonen, leven en werken, met de focus op lokaal ondernemerschap. De gemeenteraad van Merelbeke keurde op dinsdag 28 februari een samenwerkingsovereenkomst goed met de private partijen SANKT, Arcaterra en Wisselkouter. Zij zullen de woonontwikkeling realiseren op de site. Daarnaast kwam er ook groen licht voor de uitgifte van het erfgoed in eigendom van de gemeente. Daardoor komt de ontwikkeling van de site in een stroomversnelling terecht.

In het voorjaar van 2021 konden de inwoners van Merelbeke voor het eerst kennismaken met de plannen voor de tramstelsite. Projectontwikkelaar Miss Miyagi onderzocht samen met het lokaal bestuur Merelbeke verschillende scenario’s voor de volledige site en vertaalde haar bevindingen naar een sluitende visie. Veneco, het intergemeentelijke samenwerkingsverband van 21 gemeenten rond Gent, ondersteunt de gemeente Merelbeke met de uitgifte van de drie historisch waardevolle gebouwen die de site rijk is: de stationschefwoning en de tramstelloodsen worden in erfpacht gegeven, voor het schildershuisje komt er een concessieovereenkomst. Deze drie afzonderlijke uitgiftedossiers werden elk op maat van het gebouw uitgewerkt.

Met de lancering van deze herbestemming wil de gemeente komen tot een passende en lokale invulling die bestaat uit een mix van publiek toegankelijke en commercieel aantrekkelijke functies. Schepen voor Lokale economie Tim De Keukelaere: “We zoeken kandidaten om de drie publieke gebouwen in te richten en te beheren. Daarvoor lanceren we een openbare oproep. Kandidaat-ondernemers kunnen een voorstel indienen voor één, twee of alle drie de gebouwen samen. We hopen dat ook startende en lokale ondernemers zich zullen aanbieden.” Teherbestemmen.be, een zusterorganisatie van Miss Miyagi, werkte in samenwerking met de gemeente een marketingstrategie uit om zoveel mogelijk lokale ondernemers te bereiken.

“De uitgifte van het patrimonium is heel doordacht en op maat gemaakt, zo willen we zoveel mogelijk ondernemers aanspreken. Door te werken met erfpachtrechten en concessieovereenkomsten kunnen we zowel ons kostbare erfgoed op zich als de volledige site opwaarderen”, besluit schepen voor Patrimonium Isabelle Van De Steene.

De stationschefwoning is het uithangbord van de volledige site en grenst aan de Hundelgemsesteenweg. Het gebouw is in goede staat en wordt voor een periode van 18 jaar in erfpacht gegeven. De tramstelloodsen vragen om een grondige renovatie en worden voor een periode van 15 tot 50 jaar in erfpacht gegeven. Het schildershuisje wordt in concessie gegeven en moet een horecagerelateerde invulling krijgen die de levendigheid en de sociale activiteiten van het aansluitende park ondersteunen. Het gebouw wordt gerenoveerd en herbestemd.

De werken van de aanpalende woonontwikkeling gaan nog in 2023 van start. Tegen 2024 wil de gemeente de eerste bewoners en ondernemers verwelkomen op de vernieuwde site.

Meer info vind je op www.teherbestemmen.be/panden/tramstelplaats-merelbeke.