Moeten 120 oude eiken sneuvelen voor 14 villa’s?

204 tekenden bezwaarschrift tegen verkaveling Achterdries

In het gemeentehuis Oosterzele hebben buurtbewoners van de Achterdries en Voordries aan schepen van Ruimtelijke Ordening Els De Turck precies 138 bezwaarschriften overhandigd, globaal hebben 204 personen de bezwaarschriften ondertekend. Tot 15 maart konden bezwaarschriften worden ingediend.
Buurtbewoners van Achterdries/Voordries zijn echt niet te spreken over het project van Bouwheer Huysman uit Eeklo die plannen heeft voor het bouwen van 14 villa’s aan de hoek Achterdries/Voordries. ‘Moeten daarvoor 120 oude eiken en unieke bomen sneuvelen, zeg maar voor het geldgewin van een projectontwikkelaar?, klinkt het bij de initiatiefnemers. ‘Het bosje is een groene long vlakbij het Dorp, we willen dat erfgoed bewaren. Weliswaar zou er een boscompensatie komen in Gijzenzele met boompjes van 40 cm, maar die kunnen geenszins de oude waardevolle eiken vervangen’, weet Jo Uyttendaele van de Achterdries. ‘Ook hebben de initiatiefnemers bezwaren dat een landhuis en oprijlaan met oude beuken opgenomen is op de inventaris van Onroerend Erfgoed. Het verkavelen heeft nefaste gevolgen, op lange termijn zou de oprijlaan met oude beuken ten dode zijn opgeschreven als de omringende bomen worden gekapt. Het effect op de mobiliteit is niet in een groter geheel onderzocht,’ klinkt het bezorgd.
‘Het kappen van de bomen zou grote gevolgen hebben voor de biodiversiteit en de waterhuishouding. Het gebiedje wordt door de digitale boswijzer Vlaanderen  2021 als bos aangeduid. De bomen zijn nog gezond en maatschappelijk waardevol. Een rijke fauna en flora zou verloren gaan. Het bosje is de habitat van verschillende uilen, spechten, roofvogels en kleinere zoogdieren’, duidt Jo Uyttendaele. ‘Het projectgebied wordt op de website van de Inventaris Onroerend Erfgoed aangeduid als het stuk walgracht bij het kasteeltje uit de eerste helft van de 18 de eeuw. Best mogelijk, dat daar volgens de archeologische nota in het dossier het dorp Oosterzele zou ontstaan zijn. We willen niet dat dit parkje zomaar gekapt wordt. Er kan evengoed een andere invulling aan gegeven worden’, aldus Jo Uyttendaele.  ‘Ook de waterbuffercapaciteit van de bomen is belangrijk. Veertien extra villa’s zullen zeker een impact hebben op de mobiliteit. Er komen in onze straat maar liefst in één klap 25 % huizen erbij. Deze aanvraag kan niet los gezien worden van de recente bouwprojecten in de buurt. In een straal van 100 m kwamen de laatste twee jaren zo’n 80 woonheden bij (Dorp en Voordries). Het effect is nu al te zien aan de Voordries, wie richting Dorp wil heeft weinig zichtbaarheid en kan moeilijk uitwijken. In de buurt is ook een school met veel activiteiten. En dan is er ook nog een nakende verkaveling van 144 woningen amper 200 meter verder’, fulmineren buurtbewoners van Achterdries/Voordries. Het lokaal bestuur gaat alle bezwaren onderzoeken eer er advies wordt gegeven.  (marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle).