©Sophie Richez - Het vroegere belastingkantoor langs de Bevrijdingslaan

Nieuw balieplein voor administratieve dienstverlening stadsdiensten aan Bevrijdingslaan 7

Vanaf maandag 27 maart verhuist alle administratieve dienstverlening van de stadsdiensten van het stadhuis aan de Centrumlaan 100 naar het nieuwe balieplein in de Bevrijdingslaan 7.

Administratief balieplein

Waar je tot voor kort in het stadhuis moest zijn voor het ophalen van je rijbewijs, je identiteitskaart, aanvragen van een bouwvergunning of een milieuvergunning, het aankopen van een geschenkbon,… word je vanaf eind maart aan de overkant van de binnenkoer verwacht. Waar tot zeer recent het vaccinatiecentrum gevestigd was, vind je vanaf 27 maart de diensten bevolking, vreemdelingen en burgerlijke stand, mobiliteit, lokale economie, ruimtelijke ordening, huisvesting, openbare werken en leefmilieu.

Vanaf nu spreken we ook over stadhuis site Bevrijdingslaan en stadhuis site Centrumlaan. Site Centrumlaan wordt het representatieve gedeelte, met de gemeenteraadzaal, vergaderlokalen en de burelen van burgemeester en schepenen. Ook de algemeen directeur zal daar een kantoor houden. Het archief en een aantal ondersteunende diensten blijven ook hier gehuisvest.

Afsprakenmodule uitgebreid

Tot voor kort kon je enkel voor dienst burgerzaken online een afspraak boeken. Vanaf nu kan dat ook voor de dienstverlening van de sector grondgebiedzaken. Een afspraak nodig met iemand van de dienst leefmilieu, openbare werken, lokale economie, ruimtelijke ordening, huisvesting of mobiliteit? Die kan je online vastleggen via www.ninove.be/maak-een-afspraak. Uiteraard kan je ook nog steeds telefonisch een afspraak maken via 054 50 50 50.

Op afspraak

Het balieplein is enkel toegankelijk op afspraak. Burgers moeten dus eerst online of via het algemeen nummer 054 50 50 50 een afspraak maken. Op die manier worden lange wachttijden vermeden, en kunnen dossiers ook beter voorbereid worden tegen de afspraak. Enkel het oppikken van bv. een rijbewijs of reispas kan zonder afspraak tijdens de openingsuren van het gebouw (elke voormiddag van 8.30 uur tot 12 uur, maandag tot en met woensdag ook van 14 uur tot 16 uur, donderdag ook van 16 uur tot 19.45 uur, vrijdagnamiddag gesloten). De balie is tijdens die uren ook open voor bv. aankoop geschenkbon, ophalen van een afvalkalender …

Burgemeester Tania De Jonge: “We streven naar een optimale dienstverlening en deze verhuis zal daar ongetwijfeld toe bijdragen, we voldoen hiermee ook aan één van de belangrijkste aanbevelingen uit het auditrapport. Het afsprakensysteem wordt nog meer geoptimaliseerd en het aantal loketten wordt uitgebreid. We blijven ook verder inzetten op digitalisering via het thuisloket, ook het project ‘gemeente zonder gemeentehuis’ met als trekker de stad Mechelen krijgt stilaan vorm.”