Chocolatiers kunnen vanaf nu ook beroep doen op flexi-jobs

Het systeem van de flexi-jobs is inmiddels stevig ingeburgerd in verschillende sectoren. Gepensioneerden en werknemers die elders al minstens 4/5 werken kunnen tegen gunstige voorwaarden een centje bijverdienen, terwijl werkgevers op een flexibele en voordelige manier extra personeel kunnen inzetten op piekmomenten.

Onder meer de horecasector en detailhandel kan er gebruik van maken en dat gebeurt ook massaal. In januari van dit jaar hebben een aantal extra sectoren (sport, cultuur en zorg) toegang gekregen tot het systeem. Eind vorig jaar waren er maar liefst zo’n 100.000 flexi-jobbers aan de slag.

“We kregen vanuit de chocolatiers te horen dat zij geen beroep konden doen op flexi-jobbers en dit in tegenstelling tot (banket)bakkers. Dat is onlogisch en bovendien werken net chocolatiers met grote piekperiodes, denk maar aan sinterklaas of Pasen. Het is wat ons betreft dan ook evident dat ook zij van het systeem gebruik kunnen maken. Met de wet nu aan te passen, maken we dit mogelijk”, aldus De Jonge en Pillen kamerleden voor Open Vld.

De Jonge is als lid van de Kamercommissie Sociale Zaken al langer een hevige pleitbezorger van flexi-jobs: “Het systeem is voordelig voor werkgevers én werknemers en het grote succes bewijst dat er echt nood was aan een flexibele mogelijkheid om personeel te kunnen inzetten bijvoorbeeld tijdens drukke periodes. Dat chocolatiers daar momenteel geen gebruik konden van maken, was niet correct en dit hebben dit nu met de nieuwe wet recht gezet.”

“We hebben in onze streek met Jan Andries in Meerbeke en Anton in Denderhoutem, twee top chocolatiers. Zij konden alleen de problematiek beamen. Vanaf nu kunnen ze ook beroep doen op flexi-jobs, wat een wereld van verschil maakt op piekmomenten voor de ganse sector.”
De sector reageert alvast enthousiast op het vooruitzicht dat ook chocolatiers beroep kunnen doen op het systeem van de flexijobs.

Volgens Stephan Dumon, voorzitter van de Gilde van de Brugse chocolatiers is dat een oplossing voor de problemen waar zowel hijzelf als veel van zijn collega’s mee kampen: het opvangen van drukte tijdens piekmomenten.

Anton Van de Maele, de jonge zaakvoerder van Chocolatier Anton in Denderhoutem juicht het wetgevend initiatief toe: “Vooral tijdens piekmomenten moeten wij op een flexibele manier personeel kunnen inzetten. Hoe sneller de chocolatiers ook flexijobbers aan het werk kunnen zetten, hoe liever!”