24 ton CO2-uitstoot minder per jaar dankzij 3 krachtige keuzes in Zwalm!

 

De verleddingsgraad van de openbare verlichting in Zwalm bedraagt momenteel 39%. Een hele prestatie, met dank aan Fluvius, waarbij Zwalm het beter doet dan het gemiddelde in Vlaanderen. Tegen 2030 zal de volledige openbare verlichting in Zwalm “verled” zijn en zal er maar liefst 45 ton CO² minder uitgestoten worden dan in 2018, of gemiddeld 3.750 kg per jaar.

De beslissing van het bestuur om de huidige stookplaats in de sporthal/Zwalmparel te renoveren zal dan weer een vermindering van CO²-uitstoot van 14.200 kg/jaar opleveren.

En tenslotte zorgt het één uur langer doven van de openbare verlichting – dat eind vorig jaar werd ingevoerd – dan weer voor een CO2-uitstootreductie van 6.000 kg per jaar.

“Met deze ingrepen gaan we verder op ons elan om structureel bij te dragen aan een duurzamer en energie-efficiënter Zwalm terwijl we tevens flink besparen op onze energiefactuur” stelt voorZwalm-Groenschepen Francia Neirinck, bevoegd voor o.m. natuur, milieu & klimaat.