OOSTERZELE EN ZIJN RAND GEMEENTEN c De Lobelle

Inforonde en bevraging over een mogelijk fusie in Oosterzele

Met reactie N-VA en Open VLD+

Het  lokaal bestuur van Oosterzele gaf eerder al aan een bevraging te willen organiseren bij zijn burgers om te polsen naar hoe zij staan tegenover een mogelijk fusietraject. Dat zal in mei gebeuren. In de aanloop daarvan zet de gemeente in op het duiden bij verschillende doelgroepen van wat zo’n fusie inhoudt zodat zij een beredeneerde keuze kunnen maken.

De Vlaamse Regering nam maatregelen om zoveel mogelijk gemeentes te stimuleren om te onderzoeken of ze kunnen fusioneren. De gemeente Oosterzele gaf aan dat het haar burgers daarover wil bevragen. Zo’n bevraging in het kader van een mogelijke fusie is eigenlijk het sluitstuk na een uitgebreidere informatiecampagne naar de bevolking. Bij het woord ‘fusie’ maken mensen al meteen  associaties waarbij denkpatronen al snel aanzetten tot het vormen van een oordeel. Het gaat hier echter over een belangrijk onderwerp waarbij het nodig is dat Oosterzelenaars eerst info krijgen zodat ze weten wat dat inhoudt en de kans krijgen om een bewuste en beredeneerde keuze te maken. De gemeente zal dus eerst inzetten op informatiesessies en info op de website plaatsen over wat een mogelijke fusie betekent.

De komende jaren zullen bepalend zijn voor hoe gemeentes zich tegenover elkaar verhouden en hoe ze zich organiseren om aan hedendaagse dienstverleningsnormen te voldoen. Uiteraard heeft dat directe gevolgen voor inwoners en voor hoe ze zich met hun gemeente identificeren. Een fusie kan ook een grote impact hebben voor medewerkers en voor andere doelgroepen.

De voorbije weken is gekeken naar de aanpak bij diverse andere gemeentes en zijn gesprekken gevoerd met het Agentschap voor Algemeen Bestuur. De gemeente werkt daarom momenteel aan het informatieve luik waarbij het in april fusie-info online zal plaatsen en zal inzetten op infosessies voor interne doelgroepen. In de eerste helft van mei vindt een infosessie plaats voor burgers en zal een enquête online beschikbaar zijn en op papier via het infozine.

De bevraging zal polsen naar de kansen en bedreigingen die burgers zien bij een mogelijke fusie. Ze zal ook peilen naar de voorkeur van deelnemers naar de gemeente(s) om mee te fusioneren.

Die enquête komt er op voorstel van de schepen van communicatie Elsy De Wilde en de schepen van burgerzaken Orville Cottenie. ‘Het geeft weinig zin om zomaar te vragen aan burgers of ze een fusie willen of niet, want waarover gaat het hier eigenlijk? Een gemeentefusie is een specifieke materie waar we eerst duiding moeten bij geven als we echt de mening willen kennen van onze burgers en dat willen we zeker.  De toekomst van onze gemeente is te belangrijk om dat alleen op basis van het gevoel of van een eerste perceptie te doen. Daarom hebben we niet zomaar snel een bevraging gelanceerd, maar nemen we de tijd om eerst info te verstrekken.’.’

Zodra de fusie-info online staat, de datum van de infosessie vaststaat en de eigenlijke bevraging gelanceerd is, zullen daarover berichten verschijnen in alle gemeentelijke communicatiekanalen. Zo krijgt elke Oosterzelenaar de kans om zich te informeren en zich digitaal of op papier uit te spreken.

Reactie andere partijen Open VLD plus en N-VA

Reactie Open Vld plus Oosterzele

Open Vld plus Oosterzele is er in eerste instantie van overtuigd dat deze legislatuur geen degelijk traject meer doorlopen kan worden om te kijken of een fusie nog haalbaar is én wat de eventuele meerwaarde kan zijn voor de inwoners. De meerderheid kondigde in september 2022 plotsklaps aan een bevraging te organiseren bij de bevolking. Open Vld plus pleit daar reeds jaren voor. Maar de meerderheid pakt dit dossier al enige tijd onprofessioneel aan. De bevraging zou op heel korte termijn gerealiseerd worden, zo luidde het bij de meerderheidspartijen. In een persbericht van 20 september 2022. Open Vld plus blijft haar standpunt herhalen dat het wenselijk is om een zo neutraal mogelijke burgerbevraging te organiseren over een eventuele fusie.

We pleiten met Open Vld plus voor een onderbouwd, gedepolitiseerd, participatietraject met externe begeleiding. We hebben vertrouwen in de capaciteiten van onze gemeentelijke ambtenaren, maar eigen administratie is te veel betrokken partij om hier met een neutrale blik naar te kijken. Zo’n gedepolitiseerd traject brengt héél wat nuttige, neutrale input mee van inwoners én kan – ook bij beslissing tot niet-fusie – informatie bezorgen over beleidsdomeinen waar eventueel op andere manieren een grondige samenwerking beter kan zijn. Omdat het schepencollege dit dossier niet heeft aangepakt zoals het hoort, lijkt dit ook geen dossier meer om nog deze legislatuur naar te kijken. Dit heeft totaal geen slaagkans meer,” stelt Open Vld plus-fractieleider Filip Michiels

Reactie N-va

Graag reageren we vanuit N-VA Oosterzele op de communicatie van het Oosterzeelse gemeentebestuur m.b.t. een fusiebevraging.

Reactie: De fusiebevraging die het gemeentebestuur vorig jaar aankondigde en waarvan men in januari 2023 resultaten wilde bekomen, moet nog steeds uitgevoerd worden en komt er ten vroegste begin mei 2023. Wetende dat gemeenten die deze bestuursperiode nog willen fuseren, dat volledig rond moeten hebben tegen het einde van dit jaar, is dit gewoon een lachwekkende vertoning. Met N-VA Oosterzele trokken we lange tijd aan de kar om inwoners van Oosterzele te bevragen. Daarom namen we intussen zelf initiatief en organiseerden we zelf al een bevraging. Het gemeentebestuur heeft kostbare tijd simpelweg verloren laten gaan in een belangrijk dossier.  (Simon Lejeune)