Bewoners van Opbrakel zitten niet te wachten op de mogelijke komst van een metaalhandelaar

Verharding van agrarisch gebied?

Op de hoek van de Ronsesestraat met Riebeke wil een metaalhandelaar een ‘containerpark’ oprichten voor de verwerking van allerhande metalen.  Een buurtbewoner maakte daar ons attent op en wees ons er op dat Brakel een tweede containerpark krijgt.

“Dit maal gaat het enkel  om metaalverwerking- schroot en ijzer.  De buurtbewoner is volledig verontwaardigd dat hij niet is aangeschreven dat dergelijke wijzigingen zouden plaats hebben. Er loopt momenteel een openbaar onderzoek  en omdat de Ronsesestraat momenteel onder de werken zit werd het bord dat neer lag per toeval ontdekt tijdens een wandeling.

Vroeger was op deze locatie de voormalige garage Degeeter ondergebracht.  Tussendoor was er nog een tweedehandszaak  ondergebracht maar hier had de buurt geen overlast van. Van een metaalverwerkend bedrijf vreest men evenwel het ergste.

In het dossier schrijft men dat de voorziene handelingen verenigbaar zijn met de bestemming KMO zone.

Er wordt ongeveer 600m² van de weide verhard om containers te plaatsen.. Ondanks de agrarische zone wordt er verwezen naar het fameuze BPA…. doelstelling van het sectoraal BPA is het opmaken van een volwaardige ruimtelijke afweging en niet van het regulariseren van een bouwmisdrijf. Zonevreemde bedrijven kunnen, indien dit ruimtelijk te verantwoorden is, blijven waar ze gevestigd zijn en indien mogelijk ook uitbreiden.”

Nieuw bedrijf

“Hier gaat het evenwel om een volledig  nieuw bedrijf dat de omgeving en de buurt heel wat schade gaat aanbrengen.  Waarom plaats men dergelijk bedrijf niet op een ambachtelijke – industriezone waar het Brakels containerpark is ondergebracht?  De bezwarenmolen komt nu alvast op gang vertelt de buurtbewoner ons. Die politici schrijven ons dan brieven dat de tractorsluizen behouden blijven aan de Kleistraat en Driestenbroekestraat om zijn burgers een veilige en aangename leefomgeving te gunnen. Men moet maar durven!  Recentelijk werd er nog met uitgepakt dat onze ambachtelijke zone met de steun van Solva fors werd uitgebreid!”

Dit is geen alleenstaand geval wat betreft verloedering van ons platteland. Met achterpoortjes worden her en der loodsen neergezet die er gewoon niet thuishoren en zo de dorpszichten totaal vernielen.  Wat Zegelsem betreft moet men maar eens naar de schandvlek – het bouwvallige klooster gaan kijken dat daar nu al meer dan tien jaar staat te  verkommeren.

In buurtgemeente Maarkedal  is men bezig met een initiatief om alle dorpsgezichten te beschermen via gemeentelijk initiatief. Daar is in Brakel in de verste verte geen sprake van.