Doelgerichte plaatsing van laadpalen in Oosterzele

Openbare ruimte niet overbelasten

De elektrische wagen is een belangrijk onderdeel in de omschakeling naar meer duurzame mobiliteit. De interactieve laadpalenkaart geeft de toekomstvisie van de gemeente Oosterzele weer voor de plaatsing van publieke en semipublieke laadinfrastructuur op het openbaar domein.

Oosterzele ondertekende het Lokaal Energie- en Klimaatpact. Een belangrijke doelstelling uit dat plan is het stimuleren van duurzame mobiliteit. De elektrische wagen verdient daarin zijn plaats. Op vraag van de Vlaamse Overheid rolt operator Engie de komende twee jaar laadpalen uit in Zuid-Oost-Vlaanderen.
Er zijn verschillende opties voor het plaatsen van een laadpaal. Volledig particulier geniet de voorkeur, maar dat is niet overal mogelijk. Voor wie dat onmogelijk is, is het project ‘Paal volgt wagen’ van het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) een oplossing. Oosterzele wil de publieke en semipublieke laadinfrastructuur op een doordachte manier integreren in de openbare ruimte om wildgroei te voorkomen.
De intercommunale SOLVA kreeg de opdracht om de visie van het bestuur te vertalen. Het resultaat is een interactieve laadpalenkaart waarbij toekomstige vragen van inwoners naar laadpalen gecombineerd worden met de meest optimale locaties. Er is een fiche per deelgemeente met daarop de laadinfrastructuur die al aanwezig is en de locaties waar het haalbaar is om bijkomende laadpalen te plaatsen. Schepen van mobiliteit en klimaatbeleid Christ Meuleman geeft nog een woordje uitleg: ‘We bezorgen de kaart aan het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Van zodra die instantie een vraag krijgt uit Oosterzele om een laadpaal te plaatsen, kunnen die ambtenaren het voorstel van locatie aftoetsen op de kaart. Dat maakt het mogelijk om aan alle toekomstige laadvragen van inwoners te voldoen, zonder onze openbare ruimte te overbelasten.’ (mvdv, foto’s ddl)