Open VLD Zottegem trekt met nieuwe naam naar de verkiezingen: Positief

Vrijdagavond in Meileken stelde Open VLD Zottegem de nieuwe naam en het project voor waarmee het naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 trekt: Positief.

Raadslid Marnic De Clercq leidde de avond in duidde het nieuwe hoofdstuk van de liberale ploeg in Zottegem

“We starten vandaag een nieuw hoofdstuk met onze liberale ploeg in Zottegem. Gans de ploeg is momenteel hard aan het werk aan dit project”, aldus Marnic De Clercq. “Na zoveel jaren afwezigheid moeten er in 2025 terug liberalen deel uitmaken van het bestuur in onze stad! Het negativisme omtrent de politiek viert dezer dagen hoogtij. Niet alleen op de hogere bestuursniveaus …maar ook op lokaal vlak. Hier in ons Zottegem zelfs meer dan ooit tevoren! En hier…in Zottegem daar is het ons om te doen! Wij zijn er van overtuigd dat je ook op een positieve manier aan politiek kan doen! Zottegem heeft enig positivisme meer dan nodig. Dit is het uitgangspunt van ons project.”

“We gaan in 2024 naar de verkiezingen onder een andere naam. Dit vergt moed en durf. We zijn niet over één nacht ijs gegaan, we hebben gewikt en gewogen. Gans het bestuur zat al vlug op dezelfde golflengte. De nieuwe naam, werd unaniem goedgekeurd. Mét die naam wil onze liberale ploeg een duidelijk en positief signaal geven aan alle Zottegemnaren. We gaan op missie in Zottegem en de deelgemeenten om te luisteren en om samen met de burgers, met jullie, verder te schrijven aan ons project. Onze deur staat open voor iedereen, voor jong en oud, die met ons wil meewerken, meedenken of zich engageren in dit nieuw verhaal. We zijn ervan overtuigd dat er onder de Zottegemnaren heel wat potentieel schuilt en dat potentieel willen we met beide handen grijpen. We moeten er op toezien dat niet nog meer stemmen verloren gaan richting de extremen als vorm van protest tegen de huidige gang van zaken elders…maar ook hier! Dit mogen we in Zottegem niet laten gebeuren!”

“Door het creëren van en het investeren in een positieve stad willen wij het verschil maken voor alle burgers, want iedereen telt mee!”

Raadslid Sven Mornie duidt de visietekst 

“Een nieuwe start maken voor Zottegem vergt moed, luisterbereidheid, inlevingsvermogen én vastberadenheid. Opnieuw beginnen voor Zottegem gaat over vernieuwen, heruitvinden, de zaken compleet anders kunnen én durven benaderen.  Open Vld Zottegem gaat naar de verkiezingen van 2024 onder een andere naam: “Positief”. Deze naam werd unaniem gekozen door het bestuur. We streven naar een liberaal Zottegem, met aandacht voor iedereen. Met die naamsverandering wil de liberale ploeg een duidelijk én positief signaal geven aan alle Zottegemnaren.”

“De voorbije legislatuur hebben we met de fractie constructief meegewerkt en tientallen positieve voorstellen gedaan. Vandaag kijken we hoopvol uit naar de toekomst én gaan we op missie in Zottegem en de deelgemeenten om samen met alle burgers te schrijven aan dit nieuw positief verhaal. De “rebranding” van onze lokale liberale partij zorgt voor een nieuw elan én schwung. We zetten de deur open naar alle Zottegemnaren die met ons willen meedenken, meewerken én bouwen aan een positief beleid voor iedereen in onze stad. We zijn er rotsvast van overtuigd dat er onder onze Zottegemnaren, jong én oud, heel wat potentieel schuilt dat we met beide handen willen aangrijpen.”

“Door het creëren van én het investeren in een positieve stad willen wij het verschil maken voor alle burgers want iedereen telt mee!”

De letters van Positief kregen reeds een duidelijke invulling! Die kernwoorden zullen in een latere fase opgenomen worden binnen diverse thema’s van ons verkiezingsprogramma voor 2024.

P van Politieke vernieuwing en Participatie

Een nieuw politiek verhaal voor onze Egmontstad is vandaag de dag meer dan nodig. Echte politieke vernieuwing waar burgerparticipatie een heel belangrijk onderdeel is. Waar positivisme zal zegevieren door het geloof in de lokale politiek te herstellen.

O van Ondernemen en Ondersteunen

Ondernemers overtuigen en/of aantrekken om te investeren in onze Egmontstad én vanuit het beleid diverse acties ondernemen om Zottegem weer op de kaart te zetten als poort van de Vlaamse Ardennen. Daarnaast ondersteunen we maximaal onze lokale middenstand, onze culturele en sportieve verenigingen, onze buurtcomités én alle andere initiatieven die er voor zorgen dat onze Egmontstad straalt als weleer.

S van Sociaal beleid en Sterke zorg

Het sociaal beleid afstemmen op de noden van onze stad én diegenen die zorg nodig hebben een correct sociaal vangnet geven. Zorg dragen voor iedereen in onze samenleving is een must. Ook besteden we extra aandacht aan de jongeren én aan de senioren in onze stad. Het mentaal welzijn en het geluksgevoel van alle Zottegemnaren moeten we positief stimuleren.

I van Innovatief en Imago

Innovatie is een continu proces, niet van vandaag op morgen, maar waar we de komende jaren de positieve basis willen leggen om bepaalde problemen, binnen onze stad maar ook binnen bredere sociale en culturele verbanden, creatief aan te pakken. Het imago van onze stad wordt bepaald door diverse factoren. Hierdoor en met behulp van een afgewogen citymarketing-campagne zal onze Egmontstad een betere bekendheid genieten die op diverse vlakken positieve gevolgen met zich mee zal brengen.

T van Toekomstgericht en Teamspirit

Vandaag richten we onze pijlen op de toekomst en kijken we hoe we Zottegem willen positioneren tussen nu én 2050. Daarom is investeren in een toekomstgerichte visie van onze stad heel belangrijk. Teamspirit is hierbij een sleutelwoord. Het positief gevoel dat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen en respect. Het gevoel dat ontstaat in een groep op het moment dat we als ploeg, als stad, samenwerken om onze doelen te bereiken. We zorgen ervoor dat elke burger deel kan uitmaken van die teamgeest en werkt met het vertrouwen dat we samen meer zullen bereiken dan apart. Die teamspirit zal ons verbinden en inspireren.

I van Inspraak en Informatie

Het betrekken van alle burgers in het algemeen of belanghebbenden in het bijzonder bij het voorbereiden, vormen of uitvoeren van een beleid is prioritair. Alle burgers de gelegenheid geven om hun mening te laten horen én wensen kenbaar te maken over een voorstel of plan van onze bestuursploeg, deel te laten nemen aan overleg én medezeggenschap te geven inzake aangelegenheden allerhande. Daarnaast is het tijdig verschaffen van duidelijke informatie doorslaggevend om in een positieve sfeer van vertrouwen samen te werken op alle niveaus binnen onze stad.

E van Eigenheid en Ervaring

Als stad én als team moeten we onze eigenheid bewaken en koesteren. Onze nuchtere Zottegemse mentaliteit zal zeker en vast meespelen in ons liberaal project. ‘Jezelf kunnen zijn’ in onze stad daar gaan we voor en dit geldt voor iedereen! We kunnen hiervoor in onze stad en binnen ons team rekenen op tonnen ervaring. Die expertise hebben we nodig om de juiste beslissingen te nemen voor het welzijn van de burgers en de toekomst van Zottegem.

F van Financieel en Flexibiliteit

Alle voorgaande zaken hebben te maken met het financieel plaatje van onze stad. Uw centen! Uw zuurverdiende centen! De stad Zottegem gebruikt de jaarlijkse belastinginkomsten voor onder meer het voorzien van de stedelijke dienstverleningen en het onderhoud van de stedelijke infrastructuur. Maar die belastingen kunnen veel beter ingezet worden! We moeten zorgzaam omgaan met ons financieel plan maar ook te allen tijde flexibiliteit aan de dag kunnen brengen. Een financieel plan, dat tot in de puntjes is uitgewerkt, is doorslaggevend. Het brengt alle inkomsten, uitgaven en investeringen in kaart en helpt ons om meer inzicht te krijgen over de financiële haalbaarheid van diverse projecten op maat van onze stad. We moeten die stadsfinanciën in alle redelijkheid en vooruitziendheid gebruiken binnen alle diensten van onze stad en ten voordele van alle burgers.

Meer info?

Website Positief/Open VLD Zottegem

Facebookpagina Positief/Open VLD Zottegem