Paaltjes in deel Zavel tegen foutparkeren aan cash-punt

Er wordt vastgesteld dat automobilisten aan het Bancontact Cash-punt dat ruim een half jaar geleden op de hoek Trapstraat – Zavel in het Zottegemse stadscentrum werd geopend, er vaak hun wagen – met “het is maar voor een minuutje” als vermeende verantwoording – op een verboden plaats parkeren terwijl ze van de geldautomaat gebruikmaken. Naar verluidt zou daarbij ook tegen de gevels aangereden worden met beschadigingen tot gevolg. Teneinde dit foutparkeren onmogelijk te maken, heeft het college van burgemeester en schepenen besloten om in het gedeelte van de Zavel tussen de Trapstraat en het plein langsheen de gevels van de gebouwen aldaar een aantal ‘anti-parkeerpaaltjes’ te plaatsen met een tussenafstand van ca. 4 meter. Er zou gekozen worden voor paaltjes die esthetisch passen en opgaan in het straatbeeld van het woonerf (dus geen plooibakens zoals in het gedeelte Trapstraat dat ook deel uitmaakt van het woonerf).