Erfgoeddag in Brakel en prijs voor de beste restauratie.

Expo over vinkeniers en duivenmelkers - dit en volgend weekend

Prijs voor de Beste Restauratie

Tijdens de opening van de tentoonstelling “Brakelse vinkeniers en duivenmelkers in beeld” in het kader van de Erfgoeddag 2023 op  22 april 2023 werd ook de Prijs voor de Beste Restauratie, afgewerkt in 2022, uitgereikt. Drie ‘monumenten’ werden genomineerd: De kapel van het H. Hart van Maria op de hoek van de Lepelstraat en de Heksteelstraat in Michelbeke, de kapel van de H. Rita aan Tenbergen in Opbrakel en het Wielermonument dat tot 2021 op het Rondplein stond en thans een nieuwe locatie kreeg op de berg van Parike. De drie genomineerden verdienden om verschillende redenen de Prijs voor Beste Restauratie. De kapel aan de Lepelstraat werd in in het begin van de 20ste eeuw gebouwd door Alois De Croo op de eigendom van Remi De Temmerman ter vervanging van een kapel op zijn eigendom in de huidige Guido Gezellestraat die afgebroken moest worden. Toen de laatste bewoner van het hoevetje, Germain De Temmerman overleed werd het gebouw afgebroken  en de grond verkaveld. De kapel was in haar voortbestaan bedreigd maar de Kerkraad van Michelbeke kon de kapel verwerven en zorgde voor een grondige restauratie.

Het Wielermonument op het Rondplein werd opgericht in 2005 naar een ontwerp van Marc Carlier en gerealiseerd onder impuls van de toenmalige schepen Ghislain Nachtegael en met medewerking van het bedrijf Incomec Cerex en de leerlingen van de technische afdeling van het gemeenschapsonderwijs. Bij de heraanleg van het Rondplein was het monument bedreigd in zijn voortbestaan en door toedoen van het “Komitee Parike Doet Het”, kreeg het monument een nieuw onderkomen op de Parikeberg.

Uiteindelijk kreeg de kapel van de H. Rita aan Tenbergen de prijs toegekend. De kapel hoort bij het Hof ter Bruggen in Opbrakel en ze stond aan de vroegere toegangsweg naar de hoeve. Tot het jaar 1900 stond daar een kruis dat herinnerde aan het feit dat de 40-jarige Adrianus Van Assche, de pachter van het Hof ter Bruggen, op die plaats door de Franse soldaten vermoord werd op 4 november 1689. In de jaren 1689-1690 waren de legers van de Franse zonnekoning, Lodewijk XIV, te Lessen gelegerd.

In het begin van de 20ste eeuw werd het kruis, dat verrot was, vervangen door een kapel. Het was Leo Remi Van Den Bossche (°Opbrakel 13.12.1886) die de kapel liet bouwen door Victor Sadones. Leo Remi werd pater Scheutist en vertrok in 1911, kort na zijn wijding, als missionaris naar de Mongolië. Hij was de  kleinzoon van Leo Van Den Bossche die in 1843 het Hof ter Bruggen huurde van de Franse eigenaars. Pater Leo werd in september 1927 vermoord in China. Bij de voorbereiding van de nominaties werd een mysterie opgelost. Op de achtergevel van de kapel is een kelk met hostie in baksteen uitgewerkt. Dit is doorgaans een symbool dat naar een overleden priester verwijst. Het kon moeilijk dat Leo Van Den Bossche visionair was en zijn eigen overlijden voorspelde. De oplossing kwam van Sylvia De Sutter die vertelde dat haar vader Libert De Sutter, de toenmalige boer van het Hof ter Bruggen, de kapel liet afbreken om op dezelfde plaats een nieuwe kapel te bouwen als gevolg van een belofte. Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat toen de kelk met hostie dan op de achterkant van de kapel werd aangebracht ter nagedachtenis van pater Leo. Dat betekent dat de kapel een aandenken is aan twee vermoorde Opbrakelaars, Adrianus Van Assche en Leo Van Den Bossche. De Prijs voor de Beste Restauratie in 2022 werd uitgereikt door burgemeester Stefaan Devleeschouwer  en schepen Marijn Devalck aan Viviane Liedts, echtgenote van Luc Van Twembeke, de huidige uitbaters van het Hof ter Bruggen. Luc is de zoon van Sylvia maar kende zelf niet meer het verhaal.

 

Erfgoeddag ‘Beestig’ – 23, 29 en 30 april 2023

“Vinkeniers en duivenmelkers in beeld”.

zondag 23 april               (10 tot 18:00 uur)

zaterdag 29 april

zondag 30 april               (van 14 tot 18:00 uur)

Met voorwerpen en foto’s wordt een beeld geschetst van twee volkssporten die het moeilijk hebben omdat er steeds minder jongeren door aangesproken worden.

De vinkensport is puur liefhebberij en men speelt voor de eer. Vogelvangst is verboden maar via kweekprogramma’s geraken de liefhebbers nog aan voldoende vogels die het voorgeschreven liedje, “suskewiet” fluiten. Met de duivensport is het enigszins anders. Voor een goede duif wordt soms veel geld geboden om die dan als kweekduif te gebruiken in een ver land. Er zijn ook geldprijzen te winnen bij de wedstrijden maar daar wordt niemand rijk van. De terugloop van het aantal leden is alarmerend en bloedarmoede bedreigt dan ook beide volkssporten.

Het is de bedoeling om beide volkssporten in de kijker te stellen vooral naar jongeren toe. Naast de tentoonstelling van voorwerpen en foto’s zullen er ook geluids- en filmfragmenten zijn om de bezoekers in de volkssportsfeer onder te dompelen.

Waar : Gemeentelijk Medisch Historisch Museum Hieremias Triverius Brachelius – Spoorwegstraat tussen nr. 4 en 6 (inrit) – 9660 BRAKEL
Prijs : gratis
Info:  ludwig.detemmerman@skynet.be – 0473 92 39 10