Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Op zondag 30 april zet RR Breivelde tweemaal een punt achter het voetbalseizoen 2022-2023: eerst om 15 uur op het kunstgrasveld aan de Bevegemse Vijvers met een laatste (thuis)match tegen Michelbeke en ’s avonds met een slotfeest in de fuifzaal Bevegemse Vijvers. Hierbij mogen echter geen sterke dranken verkocht worden. Het gebruiksreglement van de fuifzaal vermeldt expliciet dat er geen dranken die meer dan 1,2 % gedistilleerde alcohol bevatten, mogen geschonken worden en het stadsbestuur heeft beslist hierop geen afwijking toe te staan.
  • Al jarenlang organiseert Kunst In Vrije Tijd ter gelegenheid van de Sinksenfoor in het stadscentrum een tentoonstelling in de Ridderzaal van het Kasteel van Egmont, dat echter nu in de steigers staat voor restauratiewerken. Als alternatieve centraal gelegen locatie zal ditmaal mogen worden gebruikgemaakt van de raadszaal in het stadhuis op de Markt om daar op 27, 28 en 29 mei deze jaarlijkse overzichtstentoonstelling van schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken van leden van dit kunstatelier te laten doorgaan.
  • De restauratie van de O.-L.-Vrouw van Lourdesgrot in Grotenberge door de firma Fernandez uit Merksem heeft 34.423,29 euro gekost. Vanwege het Agentschap Onroerend Erfgoed kreeg de kerkfabriek van de Sint-Pietersbanden & Sint-Berlindisparochie hiervoor een premie van 14.829 euro. Voor het buitenschilderwerk aan de kerk van Grotenberge werd 8.178,39 euro betaald aan de firma De Witte uit Stekene, die ook het Christusbeeld restaureerde voor de prijs van 2.226,40 euro.
  • Het deel van het fietspad in Pijperzele in Sint-Maria-Oudenhove dat bestaat uit een gebroken betonstrook van 1 meter breed, afgeboord door langs de ene kant een strook kasseien van 0,5 m en langs de andere kant een greppel in klinkers, ligt er al langer in zeer slechte staat bij. Bedoeling is om zowel deze verharding in beton als de klinkers en kasseien op te breken en te vervangen door een nieuw fietspad in asfalt. Nadat de gemeenteraad in oktober van vorig jaar groen licht gaf voor deze heraanleg, werden deze werken onlangs door het college van burgemeester en schepenen toegewezen aan de nv Pieters GCA uit Lebbeke tegen het offertebedrag van 214.652,63 euro. De uitvoering is nog voor dit jaar voorzien.