Vernieuwd mobiliteitsplan moet veiligheid, leefbaarheid en mobiliteit bevorderen

Geraardsbergen. Lokaal Bestuur stelt haar vernieuwd mobiliteitsplan voor. Het vorige is ruim 20 jaar oud. Het plan moet de leefbaarheid en de mobiliteit in het stadscentrum en de dorpskernen verbeteren. Dinsdag 16 mei zal het plan aan de inwoners van de stad worden voorgesteld.

‘Zoals elke stad kent Geraardsbergen flink wat mobiliteitsuitdagingen. Zowel op de verbindingswegen van de dorpskernen naar het centrum als in het centrum zelf kruisen heel wat mensen elkaar. Te voet, op de fiets, met de auto, met de bus… Via het mobiliteitsplan stellen we heel wat acties voor zodat deze interacties veilig en comfortabel kunnen gebeuren’, zegt schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont.

Het lokaal bestuur trekt in deze beleidsperiode volop de kaart van veilige mobiliteit voor élke gebruiker. Nadat in november 2020 het actieplan voor trage wegen werd goedgekeurd, volgde in mei 2021 het fietsbeleidsplan. Er wordt volop ingezet op veilige en uniform aangeduide schoolomgevingen en uit de toekomstplannen voor het centrum die eind vorig jaar werden voorgesteld blijkt duidelijk de wens om het centrum verkeersluwer te maken.

‘De laatste jaren werd hard gewerkt aan het plan. De nieuwe evoluties uit het gewijzigde mobiliteitslandschap werden opgenomen zodat Geraardsbergen ook op vlak van mobiliteit klaar is voor de toekomst’, aldus schepen Van Trimpont.

In december 2020 werden de Geraardsbergse burgers uitgenodigd op twee themavergaderingen zodat ze input konden geven over de leefbaarheid in het stadscentrum en de mobiliteit in de dorpskernen. De resultaten van deze participatiemomenten werden mee opgenomen in een uitwerkingsnota en later het eigenlijke mobiliteitsplan.

Op dinsdag 16 mei wordt om 19.30 uur de visie binnen het mobiliteitsplan toegelicht in het stadhuis (Markt). Dit moment is voor iedereen vrij toegankelijk. Inschrijven is wel verplicht en kan via mobiliteit@geraardsbergen.be of 054 43 44 34.

Julien Borremans