300 aangiftes in 2022 van cybercriminaliteit. Politie organiseert infoavond

Geraardsbergen. Cybercriminelen worden steeds inventiever, professioneler en proberen constant nieuwe manieren en kanalen te vinden om geld te stelen. Om bewustwording te creëren én ervoor te zorgen dat minder mensen in de val lopen, organiseert politie Geraardsbergen/lierde op 31 mei een cybercrime infoavond. Tijdens deze avond worden concrete voorbeelden besproken en tips gegeven om de kans op slachtofferschap te verkleinen.

Vorig jaar ontving het onthaal van politiezone Geraardsbergen/Lierde bijna 300 aangiftes van slachtoffers die financieel nadeel hadden geleden door cybercriminaliteit. Het schadebedrag varieerde van enkele tientallen tot duizenden euro’s. Deze alarmerende cijfers tonen aan dat niemand immuun is voor cybercriminaliteit.

Opkomst van professionele cybercriminelen 
Cybercriminelen hebben zich aangepast aan de voortdurend evoluerende technologieën. Een verontrustend aspect van deze verschuiving is de toenemende geloofwaardigheid van de aanvallen. Waar vroeger valse e-mails vol spelfouten stonden en de oplichtingspoging vaak amateuristisch was, worden nu geavanceerde phishing-technieken gebruikt en worden valse websites steeds moeilijker te onderscheiden van legitieme.

“Deze groeiende professionaliteit van cybercriminelen heeft ook geleid tot een verandering in hun doelwitten. Niet alleen grote bedrijven en overheidsinstellingen zijn nu het doelwit, maar ook individuen worden steeds vaker slachtoffer van cyberaanvallen. Binnen onze politiezone stellen we vast dat het aantal slachtoffers jaarlijks stijgt. De ophelderingsgraad van deze misdrijven ligt helaas laag. In 2022 noteerden we bijna 300 aangiftes. In slechts 4% van deze dossiers slaagden we erin een verdachte te identificeren.” zegt directeur Interventie/Onthaal Jelke Meuleman.

Speciaal opgeleide inspecteurs bij politie Geraardsbergen/Lierde
Politie Geraardsbergen/Lierde erkent het belang van een snelle en doeltreffende reactie op meldingen van cybercriminaliteit. Daarom hebben ze alle onthalers opgeleid zodat deze snel en efficiënt de klacht kunnen behandelen en een kwaliteitsvol proces-verbaal kunnen opstellen.

“Onze onthalers zijn getraind om de juiste vragen te stellen en de benodigde informatie te verzamelen. Tijd is hierin cruciaal! Elke minuut telt, aangezien criminelen vaak snel te werk gaan om hun sporen te wissen. Onze onthalers weten dit en streven ernaar om elke cybercrime-aangifte met financieel nadeel zo snel mogelijk te verwerken. In sommige gevallen kunnen we zo het nadeel nog recupereren.”

Gratis infoavond in Arjaantheater Geraardsbergen
Op woensdag 31 mei organiseert de politiezone een informatieve avond over cybercriminaliteit. De spreker is een voormalig politieagent met jarenlange ervaring als rechercheur op het gebied van cybercrime. Tijdens deze avond zullen waargebeurde verhalen worden besproken en zullen verschillende tips worden gegeven om de kans op slachtofferschap te verkleinen. Er zal ook ruimte zijn voor het stellen van vragen.

“Het is cruciaal dat mensen op de hoogte zijn van de verschillende vormen van cybercriminaliteit en vooral ook weten hoe ze deze kunnen herkennen. Bewustwording, educatie en het nemen van voorzorgsmaatregelen kunnen helpen om de impact van cybercriminaliteit te verminderen. Daarom moedigen we burgers aan om deze infoavond bij te wonen. Zo kunnen ze achteraf ook anderen informeren en online beschermen en maken we allen samen een vuist tegen deze groeiende digitale dreiging” luidt het.

De infoavond is gratis en open voor iedereen. Vooraf inschrijven is wel nodig en kan via de website van politie Geraardsbergen/Lierde (www.politie.be/5428) of rechtstreeks via de link van de bib Geraardsbergen (geraardsbergen.bibliotheek.be/agenda/laat-je-geen-hack-zetten).