Onze vriend en bestuurslid Rodjer is overleden

Vandaag moeten we het zwaar verlies laten weten van onze secretaris van Gezinsbond In de Rand

( Elst-Michelbeke-Zegelsem) en van onze wandelclub De Randstappers.

Rodjer was meer dan een bestuurslid , Rodjer was een creatieve duizendpoot, er was geen probleem waar Rodjer geen oplossing voor had.

Reeds in  2013 konden we rekenen op de hulp van Rodjer bij de Kasseifeesten in Zegelsem.  Geen vraag was hem teveel, geen taak was hem te moeilijk. Bij de activiteiten van zowel de Gezinsbond als de Randstappers was hij steeds de man op wie we konden rekenen. Hij was bij de eersten aanwezig, maar ook steeds bij de laatste om af te sluiten. Steeds van zijn woord, altijd paraat.

Bij moeilijke vergaderingen op bestuursniveau zorgde hij er steeds voor dat er een oplossing kwam en we mogen hem zeer dankbaar zijn dat hij  zijn schouders zette onder de Kasseifeesten tussen 2013 en 2021. In 2022 moesten we hem door zijn ziekte al missen maar hij bleef ons steeds nauw op de voet volgen.

Rodjer was graag onder de mensen en was ook ACV- bestuurslid en lid van adviesraden zoals de culturele raad. Het kerkleven volgde hij eveneens op de voet, in zijn actieve loopbaan  was hij koster in de ‘Koninklijke Kerk van Laken’. Hier was hij zeer fier op.

Ik leerde Rodjer ook kennen als hobby-fotograaf.  Ik kon altijd op hem een beroep doen als ik zelf niet aanwezig kon zijn om een foto te nemen. Eén telefoontje en Rodjer was al onderweg om voor de gepaste foto te zorgen.  Hij was graag overal bij en hij trok dikwijls samen op met de lokale pers, we hebben samen vele uren gekeuveld over de dagelijkse dingen van Brakel.

Alles bleek goed te gaan tot op 17 februari 2018 het noodlot toesloeg en zijn echtgenote, Marie-France overleed.  Dit was voor hem een groot verlies, want hij hield heel veel van zijn vrouwtje, zoals hij haar noemde.  Hij probeerde de pijn van dit verlies te verwerken door te blijven onder te mensen te komen. Hij bleef zich inzetten voor Brakel.

Vorig jaar werd Rodjer zwaar ziek. Vele onderzoeken volgden. In september moest hij een zware ingreep ondergaan. Hij werd nooit meer de oude, en stilletjes aan zagen we hem achteruit gaan.

Rodjer – we zullen je heel hard missen, en je zal in ons hart blijven voortleven als de immer goedgezinde man met zijn fototoestel.

We wensen veel sterkte aan zijn naasten – ik denk hierbij aan zijn lieve dochters, schoonzoons en kleinkinderen.

In naam van het bestuur van de Gezinsbond en de Randstappers,

Bert Broos