Verkoop OC Godveerdegem: coalitiepartner weet van niets

In een eerder NUUSbericht kon u reeds vernemen dat het de bedoeling is om het Ontmoetingscentrum Godveerdegem aan de Tweekerkenstraat te verkopen teneinde – nadat twee mede-investeerders hiervoor afhaakten – toch over de nodige fondsen te kunnen beschikken voor de vernieuwing van de stadionsite. N-VA-burgemeester Evelien De Both verklaarde dit samen met haar partijgenoot-schepen van sport Brecht Cassiman bij de recente voorstelling van de tweede, aangepaste versie van het stadionproject. Zij had het daarbij over “wij beslisten…” maar blijkbaar werd hiermee niet het voltallige college bedoeld want bij coalitiepartner CD&V blijkt men niet af te weten van de intentie om het OC Godveerdegem te verkopen en is er “grote verbazing dit via de pers te moeten vernemen”. Eerst gaf CD&V-gemeenteraadslid Peter Vansintjan (uit Godveerdegem) in een reactie via facebook al mee “hierover nog niks gehoord” te hebben en noemde hij de uitspraak van burgemeester Evelien De Both “absoluut voorbarig”. Nu wil de CD&V-fractie dit ook in de gemeenteraad van morgen maandag 15 mei (in het OC Leeuwergem om 20 uur) via een aanvullend agendapunt aankaarten.

Het OC Godveerdegem biedt momenteel immers aan tal van verenigingen, niet alleen uit deze deelgemeente zelf (Ferm, Picarrencomité, Landelijke Gilde, …) maar ook vanbuiten Godveerdegem (KIVT, Wijnmakersgilde, …), zowel qua accommodatie als qua beschikbaarheid op vaste data alles wat zij nodig hebben om hun activiteiten te kunnen ontplooien en jaarprogramma’s te kunnen realiseren. Op die manier is het OC voor al die verenigingen een ‘thuis’. CD&V vraagt zich af of de polyvalente zaal die in het stadionproject voorzien wordt en die het OC Godveerdegem zou moeten ‘vervangen’, dezelfde faciliteiten kan en zal garanderen. Bovendien zou er op zijn minst eerst een overleg moeten georganiseerd worden met alle verenigingen die nu het OC Godveerdegem gebruiken, om te vernemen welke vereisten of noden er zijn inzake (vaste) beschikbaarheid en infrastructuur die aangepast is voor de diverse activiteiten.

Daarnaast wijst CD&V ook op het essentieel belang van de (vroegere conciërge)woning die aan het OC Godveerdegem paalt en nu dienst doet als tijdelijke noodwoning voor gezinnen die plots geen onderkomen meer hebben ingevolge een of andere ramp (b.v. een zware brand). Volgens CD&V moet eerst ook een alternatieve noodwoning voorzien worden vooraleer een mogelijke verkoop van het OC Godveerdegem en de huidige noodopvang kan overwogen worden. Bovendien is het aan de gemeenteraad om over een eventuele verkoop te beslissen.