Het ontmoetingscentrum van Sint-Maria-Oudenhove, tijdens het paasontbijt van de Gezinsbond

Verkoop OC Godveerdegem: niet meer in elke deelgemeente een Ontmoetingscentrum?

In een vorig NUUS-artikel (zie via deze link) kon/kan u lezen over de reactie van coalitiepartner CD&V op de mededeling van burgemeester Evelien De Both en schepen van sport Brecht Cassiman (beiden N-VA) over de beslissing tot verkoop van het Ontmoetingscentrum Godveerdegem ter gedeeltelijke financiering van het stadionproject.

Hebben De Both en Cassiman vóór hun beurt gesproken? Alleszins zullen zij het in de gemeenteraad van maandagavond 15 mei moeten uitleggen, niet alleen tegenover hun coalitiepartner maar tegelijk aan Vooruit en Open Vld die eveneens al lieten weten dat zij deze aangelegenheid te berde willen brengen. Omdat hierover niets terug te vinden is in de notulen van de collegezittingen, vragen de liberalen zich af door wie, wanneer en op basis van welk overleg met andere adviesorganen of belanghebbenden die “zogezegde beslissing” genomen werd. Overigens vinden zij, wat betreft het nieuwe stadiondossier zelf, dat dit te weinig gedetailleerd en gedocumenteerd is om daaromtrent met kennis van zaken een gefundeerd standpunt te kunnen innemen.

Bij Vooruit is men van mening dat eerst onder meer alle gebruikers van het OC Godveerdegem moeten bevraagd worden om te peilen naar hun behoeften inzake aanbod en nodige accommodatie. In dit verband twijfelen de socialisten eraan of in de polyvalente zaal die in het nieuwe stadionproject voorzien wordt voor niet-belijnde sporten (yoga, pilates, …), deze sportactiviteiten te combineren zullen zijn met activiteiten van het verenigingsleven zoals vergaderingen en cursussen, een expositie of quiz, een feestje of etentje. Verder vindt ook Vooruit dat er eerst zekerheid moet zijn over de beschikbaarheid van een alternatief voor noodopvang vooraleer de noodwoning aan het OC Godveerdegem kan verkocht worden. Tot slot werpt Vooruit op of hiermee afgestapt wordt van de intentie om in iedere deelgemeente een ontmoetingscentrum ter beschikking te stellen.

Intussen kregen wij vanwege wakkere Zottegemse burgers ook al enkele keren de vraag te horen waarvoor de opbrengst van de geplande verkoop van de sportzaal Helios en van de pastorie in Erwetegem waarvan ook al langer sprake is, zal aangewend worden.