Slag om Kwatrecht herdacht

Met nieuw monument op Mariagaard voor het 5de Linie Regiment

Zaterdag werd de slag rond Kwetrecht/ Gijzenzele herdacht op de site van Mariagaard.

Het 5de Lineregiment

De soldaten van het 5 Linieregiment waren na twee zware dagmarsen op 19 mei 1940 aangekomen in de omgeving van Kwatrecht. Ze kwamen van Humbeek (Grimbergen) waar zij al strijd leverden met de Duitse troepen. Ondanks hun vermoeidheid bezetten ze onmiddellijk hun stellingen om zo de toegang richting Gent af te sluiten. Vanuit deze stellingen nam het 5 Linie de Duitsers onder vuur toen die op de avond van 19 mei 1940 opgemerkt werden, komende van Oordegem, ten oosten van Wetteren. Pas nadat van hogerhand het bevel kwam om naar het westen terug te trekken, verliet het 5de Linie in de nacht van 23 mei 1940 de stellingen van het “Bruggenhoofd van Gent”.

In Wetteren sneuvelden 53 militairen van het 5 Linie en nog vijf zouden enkele dagen later overlijden aan de opgelopen verwondingen. De Duitsers evenwel telden 279 doden en bijna 600 gewonden. De meeste gesneuvelde Duitsers werden na de gevechten begraven in de grasvelden voor de school ‘Mariagaard’

Nieuw monument

 

8 jaar geleden, in 2015 organiseert de gemeente Wetteren samen met auteur Rolande Van Heden en de school Mariagaard een groot evenement in het kader van 75 jaar Slag om Kwatrecht. Op dat moment wordt deze schoolomgeving door velen al aanzien als de beste optie om een eventueel nieuw oorlogsmonument te plaatsen.

Het jaar nadien bekijkt een werkgroep enkele mogelijke locaties voor dit nieuw monument. De site rechtover de apotheek aan het spoorviaduct, het kerkhof van Kwatrecht, het MPI Sint-Lodewijk en Mariagaard werden naar voren geschoven. Met de verkoop van de kerk van Kwatrecht om er  een brouwerij van te maken. Ook het kerkplein waar het vroegere monument staat hoort bij deze verkoop. De eigenaar wil graag dat de herdenkingen bleven doorgaan aan het monument en daardoor verdwijn het idee van een nieuw monument in de diepvries.

De directie van Mariagaard is heel erg begaan met oorlogseducatie en was bereid voor het nieuw monument. Thomas Declercq gaf de raad om het monument wat te verschuiven zodat ook een tweede bunker, gelegen over de spoorweg, in het oog valt als je voor het monument staat.

Slachtoffers die herdacht werden mei 1940

COOLS DOMIEN     DE BRABANDERE OSWALD     JANSSENS FRANS

ANTHOONS LOUIS    BOSSCHAERT GEORGES      RUYLANDTS JOSEPH

KRUYSWEEGS RENAAT   VAN MIEGHEM CAMIEL    COOMANS PIETER ALBERT AMAND     DE ROOY FRANCIS      DE DECKERS JULIEN

SMETS ALBERT    DE DECKER ROGER      WARRENS GILBERT

STROOBANTS KAREL ALBERT     DELLGRUN NORMAN      VRIESACKER JOSEPH

BOEY FRANS      COX KAREL        VAN IMMERSEEL FRANS

KERREMANS CAROLUS LUDOVICUS    SELIAERTS LOUIS      VERBIST ANTOON

GHYSELS BENONI      CEULEMANS JAN JOZEF      DE BELDER JOZEF

DE GROOF FRANS     EMBRECHTS VICTOR      MAMPAEY GERARD

LAUREYSSENS EDUARD     MOONEN ALBERT