Zwalmse meerderheid wil urnekerk in St.-Denijs-Boekel

Oppositie ziet dat niet zitten!

Open Vld Zwalm acht de herbestemming van de kerk van Sint-Denijs-Boekel als
urnenkerk noch proportioneel, noch noodzakelijk Op de gemeenteraad van vandaag 25 mei wordt de aanbesteding van het meubilair en de
werken voor de realisatie van een urnen- en bezinningskerk behandeld. Open Vld Zwalm blijft een voorstander van het herbestemmen van kerken, maar dit moet steeds doordacht
gebeuren.
Matthijs Verschraegen: “Op het einde van de vorige legislatuur lagen de plannen klaar voor de heraanleg van de gemeentelijk begraafplaats Sint-Anna te Roborst. Een urgente noodzakelijkheid dewelke thans nog steeds niet gerealiseerd werd. Open Vld koesterde ook de wens om een tweede centrale begraafplaats te ontwikkelen op de huidige begraafplaats van Nederzwalm-Hermelgem. Wanneer we de urnencapaciteit op deze begraafplaatsen in
acht nemen, dewelke reeds bestaan of eenvoudigweg kunnen ontwikkeld worden, is de keuze tot de inrichting van een urnenkerk totaal onbegrijpelijk. Bovendien bestaat er ook op de
bestaande kerkhoven rond de verschillende kerken vandaag ruimschoots urnencapaciteit, of is deze minstens makkelijk en budgetvriendelijk te realiseren”.
Open Vld Zwalm is dan ook de mening toegedaan dat dit project – het welke eerder als prestigeproject kan worden beschouwd – noch proportioneel, noch noodzakelijk is. Tot nu toe
werden de werken begroot op zo’n 200.000,00 euro, of omgerekend zo’n 5% van de beschikbare werkingsmiddelen. We zijn ervan overtuigd dat deze kostprijs alleen maar kan
toenemen. Ook uit de georganiseerde burgerbevragingen bleek op geen enkel ogenblik enige vraag te zijn naar een dergelijk project.
“Bovendien lagen de plannen klaar voor een duurzamere en breder gedragen herbestemming voor het kerkgebouw van Sint-Denijs-Boekel”, vertelt Johan De Bleecker. “In de vorige
bestuursperiode werd immers de idee geopperd om de heemkundekring van Zwalm, dewelke beter kan gehuisvest worden dan vandaag het geval is, een definitief onderkomen te voorzien
in de kerk. Het gebouw voldeed aan de behoefteanalyse van de vereniging, is op een boogscheut gelegen van het huidige documentatiecentrum en zou op die manier opnieuw een
maatschappelijke en permanente functie kunnen verkrijgen binnen het dorp”. “Welke vereniging koestert ons erfgoed immers meer dan een lokale heemkundekring?”, besluit De
Bleecker.

Foto archief BB St.-Denijs-Boekel