Misviering aan de Lourdesgrot in Paulatem

Aan de Kapellestraat in Paulatem bevindt zich een Lourdesgrot. Het was onder pastoor Collier die pastoor was van 1871 tot 1910 dat deze grot tot stand kwam.

Maandag ll. werd er een misviering georganiseerd mede door de Landelijke Gilden voor de grot . Het was nationaal proost Jos Daems die de mis voorging.  Deze mis werd o.m. bijgewoond door  graaf  d’Ursel de Bousies  van Beerlegem.