© GOOGLE

Velzeke: plantvakken als vaste snelheidsremmers in Lindestraat en Sonseindestraat

Na klachten van bewoners over te hoge snelheid en sluipverkeer in hun straat ten gevolge van de werken die toen aan de gang waren voor de vernieuwing van de N46 Provinciebaan, werd ruim een jaar geleden, in maart 2022, in de Sonseindestraat en Lindestraat in Velzeke overgegaan tot enkele snelheidsremmende maatregelen. Bij wijze van proef werden, in combinatie met een parkeer- en inhaalverbod, asverschuivingen gecreëerd door het kruiselings plaatsen van bloembakken op telkens twee locaties zowel in de Lindestraat als in de Sonseindestraat.

Uit een bevraging van de buurtbewoners, mede omdat er in 2024 opnieuw werken gepland zijn aan de Provinciebaan, zou gebleken zijn dat het merendeel van hen voor het behouden van deze snelheidsremmende ingreep is, maar niet door middel van de huidige (losse) bloembakken die veeleer op de rijweg een obstakel zijn waartegen blijkbaar vaak aangereden wordt. Ook werd door buurtbewoners opgemerkt dat de afstand tussen de bloembakken te groot is maar naar verluidt moet met deze tussenafstanden rekening gehouden worden voor de passage van grotere voertuigen zoals landbouwmachines en (lijn)bussen.

Inmiddels is nu een nieuwe opstelling uitgewerkt met vaste snelheidsremmers op vier plaatsen in de Lindestraat en op zes plaatsen in de Sonseindestraat. Aangezien in beide straten een betonweg ligt, is het de bedoeling op die locaties een deel van het betonvak uit te breken en te vervangen door plantvakken met verhoogde boordstenen (die dus dienst zullen doen als snelheidsremmer). De plantvakken zullen geschrankt aangebracht worden met een tussenafstand van ca. 30 meter en rechts ervan zal voldoende ruimte zijn voor de passage van fietsers. In de Lindestraat blijft de bestaande wegversmalling ter hoogte van de school behouden, maar in de Sonseindestraat zal de bestaande wegversmalling t.h.v. huisnummer 111 vervangen worden door een nieuwe snelheidsremmer. Wat de voorrangsregeling betreft, krijgt in de Sonseindestraat het verkeer richting Houte (Oosterzele) voorrang en in de Lindestraat het verkeer richting N46 Provinciebaan.

Tijdens de gemeenteraad van vandaag maandag 19 juni zullen deze plannen – de bewoners van de betrokken straten zouden hierover per brief geïnformeerd worden – alsook een desbetreffend aanvullend politiereglement ter goedkeuring voorgelegd worden. Daarna kan het stadsbestuur de aanbestedingsprocedure dan (laten) opstarten.