Weerbaar wil een beleidscel ‘Onburgerlijk Gedrag’ in strijd tegen de marginaliteit oprichten

Weerbaar Geraardsbergen formuleert prikkelende voorstellen voor stadsvernieuwing, ‘een hefboom voor welvaart en welzijn’.

Geraardsbergen. ‘Stadsvernieuwing, hefboom voor welvaart en welzijn’. Met dit stappenplan wil Weerbaar Geraardsbergen de Oudenbergstad na 2024 terug op de kaart te zetten. De drukkingsgroep formuleert een cascade aan prikkelende voorstellen. Daarmee opent Weerbaar Geraardsbergen het debat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

18 actiepunten voor stadsvernieuwing, 13 actiepunten om de nodige middelen hiervoor samen te brengen en 6 permanente aandachtspunten aangebracht door de burgers van Geraardsbergen tijdens de verschillende participatieacties die Weerbaar Geraardsbergen op het getouw heeft gezet, vormen de ruggengraat van een ambitieus project. ‘Daarmee zal Geraardsbergen veranderen in een aantrekkelijke stad met meer water, meer groen en meer ruimte, een stad waar het aangenaam wonen en leven is, een stad omringd door dorpen waarvan het landelijke karakter wordt gekoesterd en beschermd’, geeft voorzitter Luc Swartebroeckx mee.

Luc Swartebroeckx

Betonstop en waterbuffer
Weerbaar wil meer water, meer groen en meer ruimte in de stad. Weerbaar Geraardsbergen schuift een cascade aan voortellen naar voor. De inwoners van Geraardsbergen moeten terug op Den Bleek kunnen zwemmen. Er moet een vergunningstop in overstromingsgevoelig gebied komen. UNAL moet een waterbuffer, de groene long van Geraardsbergen en een plaats voor ontmoeting en ontspanning worden. De Kaai moet met pop-up zomerbars en terrassen worden opgewaardeerd. Weerbaar pleit voor een betonstop en wil geen kazerne in Geraardsbergen. In de stad moet er maximale ruimte voor rust, ontspanning en ontmoeting komen. De Oudenaardse-, de Grote- en de Brugstraat moeten harmoniseren en heringericht worden tot één grote winkelstraat.

Om dit alles te bewerkstelligen wil Weerbaar Geraardsbergen het bestaande woonaanbod renoveren en verfraaien, verkrotting tegengaan en de leefbaarheid verbeteren door – in samenwerking met de politie, de stadsdiensten bevoegd voor veiligheid en preventie, het OCMW en de sociale spelers – een beleidscel ‘Onburgerlijk Gedrag’ in strijd tegen de marginaliteit op te richten.

Financiering
Weerbaar Geraardsbergen wil dit ambitieus plan financieren door het lokaal bestuur te laten terugkeren naar de kerntaken: integrale veiligheid, sociale bescherming en ruimtelijke ordening en stedenbouw. Het subsidiebeleid moet worden herzien en het Kenniscentrum moet onderworpen worden aan ‘Sell & Lease back’. Solva moet systematisch in concurrentie treden met andere marktspelers. De gemeenteraad moet een publiek debatforum worden en plaatsmaken voor discussie tussen raadsleden onderling en dialoog en inspraak van de burgers. Participatie en overleg vormen daarbij de sleutelwoorden. De stadsdiensten moeten worden herstructureerd en de expertise, data en kennis moet worden bevorderd.

‘Coherent, overzichtelijk en glashelder. Het stappenplan van Weerbaar Geraardsbergen wordt de sleutel naar een veilig, leefbaar en authentiek Geraardsbergen, paraat voor de uitdagingen van de toekomst’, besluit de voorzitter van Weerbaar Geraardsbergen.

Het volledige stappenplan van Weerbaar Geraardsbergen vindt u op: https://www.weerbaargeraardsbergen.org/het-project.html

Julien Borremans