Infoavond over studierichtingen ‘Defensie en veiligheid’ en ‘Maatschappelijke veiligheid’

Geraardsbergen. Op maandag 3 juli 2023 kan je in de sportzaal ‘De Matte’, op de campus van het GO! atheneum Geraardsbergen aan de Papiermolenstraat, een infoavond rond de studierichtingen met een focus op beroepen binnen de veiligheidssector bijwonen.

Om 18.00 uur start de infosessie over de studierichting ‘5 Defensie en veiligheid’. Deze studierichting richt zich op leerlingen uit het vijfde jaar secundair in de dubbele finaliteit (TSO) die een job bij defensie of de politie ambiëren. Om 19.00 uur start de infosessie voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in de Se-n-Se-opleidingen binnen de richting ‘Maatschappelijke veiligheid’. Deze Se-n-Se-opleidingen zijn éénjarige opleidingen die je na een secundair diploma een specialist maken binnen het domein van de veiligheidsberoepen brandweer, politie, defensie, douane, bewaking en penitentiair bewakingsagent. Je kan kiezen voor een opleiding binnen het zevende jaar TSO of  BSO.

Het GO! Atheneum Geraardsbergen mag als enige school in de wijde omgeving de studierichting ‘Defensie en veiligheid’ aanbieden voor de derde graad secundair onderwijs. ‘het is een opleiding met veel toekomstmogelijkheden want binnen het onderdeel defensie krijg je een kennismaking met zowel de landcomponent, de luchtcomponent, de marinecomponent en de medische component die verbonden zijn aan Defensie. Binnen het onderdeel veiligheid kan je proeven van onze expertise uit de sectoren bewaking, politie, brandweer en penitentiaire bewaking.’

De opleidingen binnen ‘Maatschappelijke veiligheid’ zijn sterk praktijkgericht en stomen jongeren klaar voor de arbeidsmarkt aan de hand van stages. Doorheen dit opleidingsjaar doen jongeren heel wat ervaring op tijdens onder andere sportevenementen. Uiteraard zijn er ook heel wat sportieve en leerrijke uitdagingen zoals obstakelruns, EHBO-lessen, initiaties zelfverdediging, drilloefeningen, …

Het GO! atheneum Geraardsbergen nodigt alle geïnteresseerden uit op de campus aan de Papiermolenstraat 103 op maandag 3 juli 2023.