Merelbeke De Sint-Elooisprocessie herneemt een 8 eeuwen oude traditie

Op 2 juli 14u45 Start aan Sint-Hendrikskerk Kwenenbos

Op 2 juli e.k. wordt de 2e feestdag van de heilige Eligius of Sint-Elooi – ook gekend als de ‘warme Elooi’ – gevierd.

Na een jaar van pauze gaat de Sint-Elooisprocessie opnieuw uit. De Landelijke Gilde en de Kerkraad Sint-Pietersbanden vonden deze traditie te waardevol om ze een halt toe te roepen en plannen, met steun van het lokaal bestuur, een nieuwe editie.

Processie

Werk mee aan het behoud van dit waardevolle stukje immaterieel erfgoed door op 2 juli e.k. mee te stappen: alleen te voet, of met hond of paard.

Sint-Elooi

Deze Franse bisschop die onze streken aandeed in de 7e eeuw om het christelijk geloof te prediken, is de patroonheilige van de (hoef)smeden, metaalbewerkers, koetsenbouwers, landbouwers, paardenhandelaren, dierenartsen e.a. Hij werd in het verleden aanroepen bij paardenziekten, epidemieën, steenpuisten, zenuwziekten en kindergeschreeuw. In Merelbeke, in de wijk Kwenenbos, werd in de 13e-14e eeuw een bedevaartkapel voor deze heilige opgetrokken. Vermoedelijk werd vanaf dat moment ook de eerste processie ingesteld.

Programma:

14u45 Start aan Sint-Hendrikskerk Kwenenbos, St.Elooistraat
15u     Aankomst Sint-Elooiskapel, Brandegems Ham
15u30 Zegening van de aanwezigen en van de dieren door E.H. Adrien Dhooghe
15u45 Drankje en gratis muzikaal optreden