Zottegems stadsbestuur zegt twee keer ‘nee’

  • Door het college van burgemeester en schepenen werd aan de vzw RTP/Hobby Club geen toestemming gegeven om op zondag 29 juli een rommelmarkt te organiseren op de parking Bevegemse Vijvers omdat het van mening is dat er, rekening houdend met de draagkracht van de buurt, reeds een overmaat van activiteiten plaatsvindt op de site Bevegemse Vijvers.

 

  • In een eerder NUUS-artikel (zie via deze link) kon/kunt u vernemen welke straten tijdens deze zomervakantie elke dag van 10 tot 20 uur als speelstraat mogen ingericht worden. Daarnaast kreeg het stadsbestuur ook een vraag in de bus om een deel van de parking aan het OC Sint-Maria-Oudenhove in de Hazestraat af te sluiten tot speelruimte voor jeugd uit de buurt, maar het college besliste om niet in te gaan op dit voorstel.