Een vernieuwde schoolomgeving voor het Westhoekschooltje

De omgeving van het Westhoekschooltje in de Wijkschoolstraat is volledig vernieuwd. De aanpassing is een realisatie van de beleidsdoelstelling van het huidige bestuur om de schoolomgevingen in Oosterzele veiliger te maken. De gemeente ontvangt hiervoor een subsidie van Vlaanderen via Veilige Schoolomgeving.

DM Raadbuilding uit Geraardsbergen voerde de werken uit voor een bedrag van 50 263,54 euro. De gemeente kreeg een subsidie van Vlaanderen van 50% met een maximum van 25 000 euro.

Het Westhoekschooltje is een afdeling van de Vrije Basisschool Scheldewindeke. De 49 kleuters maken gebruik van de landelijke kleuter afdeling.

Kleuters komen altijd onder begeleiding naar school. De gemeente wil het ‘naar schoolgaan’ op een veilige en aangename manier organiseren.Ouders die de kleuters met de wagen naar school brengen kunnen rustig afscheid nemen op de nieuwe kus- en rijzone. Fietsers kunnen hun fiets makkelijk parkeren aan de fietsbeugels. Verder is er een opstelzone voor voetgangers dicht tegen de schoolpoort en aan de overzijde van de Wijkschoolstraat ligt nu een voetpad. De gemeente neemt ook klimaatmaatregelen door de bestaande parkeerplaatsen te ontharden.