Pastoor Alain Babylon parochie Lierde/Brakel geschorst na klacht seksueel misbruik

In navolging van het NUUS-artikel hierover maandagochtend, zie link, heeft het bisdom van Gent gereageerd.

“Dit vraagt enige context. Het voorbije weekend werd door de deken van Zottegem, Emmanuel Vidts, in de eucharistievieringen van de parochie Brakel/Lierde volgende mededeling van de bisschop van Gent voorgelezen: “Omwille van een klacht bij het opvangpunt van de Belgische kerk voor meldingen van seksueel misbruik, heb ik beslist priester Alain Babylon preventief te schorsen in zijn taken als priester en als pastoor-moderator. Het dossier is overgemaakt aan de Vaticaanse autoriteiten. De schorsing blijft tot er een definitieve uitspraak is. Pastoor-deken Emmanuel Vidts, deken van Zottegem, neemt de pastorale verantwoordelijkheden over voor de parochie in Brakel/Lierde”, aldus Peter Malfliet van de communicatiedienst van het bisdom Gent. “Tot de maatregelen bij een tijdelijke schorsing hoort inderdaad ook dat de priester niet verblijft op het grondgebied van zijn parochie(s). Het gaat dus niet om een ‘verplaatsing’ noch om een ‘pensionering’. De priester werd tijdelijk geschort conform de maatregelen die voorzien zijn en het dossier wordt overgemaakt aan de bevoegde instantie in Rome.”