McDonald’s heeft nieuwe vergunning voorlopig nog niet beet voor vestiging langs Astridlaan

Geraardsbergen. Fastfoodgigant McDonald’s wil een vestiging langs de Astridlaan bouwen. Een eerdere vergunning werd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen geschorst, maar niet vernietigd. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen leverde een nieuwe vergunning af. De Raad van Vergunningsbetwistingen velt pas volgend jaar een arrest. Tot zolang zullen de werken niet beginnen.

McDonald’s verkreeg in december vorig jaar in beroep een vergunning van de deputatie om een fastfoodrestaurant neer te zetten naast de Molenbeek aan de Astridlaan op een terrein dat voor een groot deel begroeid is met bomen. Dit houdt in dat langs de Astridlaan een gebouw zal komen met 61 parkeerplaatsen. Om het project te realiseren moeten er 59 bomen worden gerooid. Het Milieufront Omer Wattez tekende bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen bezwaar aan en verkreeg een schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Tezelfdertijd heeft het Milieufront ook een verzoekschrift ingediend voor de vernietiging van het project.

Die vergunning werd nog in diezelfde maand geschorst door de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De reden was dat de deputatie de natuurtoets – die geldt voor alle vergunningen – niet heeft uitgevoerd zoals het hoort. Volgens de natuurtoets moet de vergunningverlener nagaan hoe schade aan de aanwezige natuur zoveel mogelijk kan worden vermeden. De deputatie en McDonald’s verdedigden zich door te stellen dat ze de bomen niet zouden kappen tijdens het broedseizoen, dat er volgens het Bosdecreet geen boscompensatie nodig was en dat er in groenaanplant en een groendak wordt voorzien. Maar deze en nog enkele andere argumenten volstonden niet voor de Raad als natuurtoets.

Omdat McDonald’s zich tegen dat arrest niet meer verzette en geen vederzetting van deze zaak gevraagd heeft, werd die vergunning op 23 februari 2023 definitief vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Hierop was de deputatie terug aan zet. Zij leverde in juni van dit jaar een nieuwe vergunning af met enkele vergunningsvoorwaarden, waaronder het plaatsen van een nestkastjes, het installeren van een bijen- & insectenhotel … Deze vergunning werd opnieuw bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen voorgebracht. ‘Omdat McDonald’s daar beloofd heeft de werken nog niet te beginnen tot de Raad de vergunning nu ten gronde heeft uitgespit, heeft de Raad die tweede vergunning nog niet geschorst maar zal ze de zaak nu ten gronde bestuderen en binnen ongeveer een jaar een arrest vellen’, is binnen het Milieufront Omer Wattez te horen.

Wie nog beroep wil aantekenen tegen deze beslissing, kan dat tot 25 juli. Meer info: Omgevingsvergunningen

Julien Borremans

Lees ook: https://www.nuus.be/2022/12/31/het-fastfoodrestaurant-mcdonalds-op-de-astridlaan-gaat-voorlopig-de-koelkast-in/