Zottegemnaars Tom en Aitor, vader en zoon, nemen deel aan Dodentocht ten voordele van BuSO Sint-Gregorius

Aitor Van Cauwenberge en zijn papa Tom Van Cauwenberge uit Zottegem staan volgende maand voor de tweede keer aan de start van de Dodentocht in Bornem.

Door de hitte werd de tocht van vorig jaar beperkt tot 65 km, die ze beiden met succes konden voltooien, maar natuurlijk bleef de uitdaging van de 100 km open staan. Daarom waren ze het er al rap over eens om dit jaar opnieuw deel te nemen en hopelijk kunnen ze nu wel de volle afstand doen. Vanaf 21 uur op vrijdag 11 augustus kan je hen volgen op de tocht via hun startnummer (Aitor = 4391 , Tom = 3736) en de Tracking tool van de organisatie. https://tracking.dodentocht.be/. Dit jaar hebben Tom en Aitor  als goed doel de sociale kas van de school van Aitor gekozen.

Meer info over het goede doel

BuSO Sint-Gregorius BuSO Sint-Gregorius biedt aangepast onderwijs aan voor jongeren met een beperking. Tijdens de lessen worden de leerlingen voorbereid op wonen en werken of hoger onderwijs. Elke leerling wordt benaderd op basis van zijn talenten en interesses. Met de hulp van onze leerkrachten en therapeuten kunnen de jongeren zich maximaal ontplooien.

Doel Sponsoring Sponsorgelden zullen aangewend worden i.f.v. de sociale kas van de school. Deze kas staat ten behoeve van leerlingen die het financieel moeilijk hebben; bijvoorbeeld om schooluitstappen mee te helpen financieren.

Rekeningnummer

BuSO Sint-Gregorius IBAN BE42 4469 6049 5154

BIC KREDBEBB

Mededeling: “Dodentocht Aitor en Tom”