Nationale feestdag in Zwalm

In Zwalm had deze ochtend een misviering plaats naar aanleiding van de nationale feestdag en die werd voorgegaan door E.H. De Cremer.  Nadien was er een plechtig moment  aan de gedenksteen met een toespraak  van waarnemend burgemeester Patrick Moreels.

Toespraak van  Waarnemend burgemeester Patrick Moreels.

Goede morgen iedereen,

Beste inwoners,

Vandaag, 21 juli vieren we onze nationale feestdag.

Dit is een dag waarop we even stilstaan bij de waarden die ons land groot maken en groot gemaakt hebben.

Eén van die waarden is democratie.

Een waarde waarvoor velen hun leven gegeven hebben en die we daarom moeten koesteren en beschermen.

Zo getuigen de vele slachtoffers die te betreuren vielen tijdens de twee wereldoorlogen, conflicten waaraan ook wij niet konden ontkomen.

Beste mensen, democratie is echter niet vanzelfsprekend.

Het vraagt een voortdurende inzet en betrokkenheid van ons allemaal.

Democratie betekent dat we met zijn allen beslissen en dat we samen zoeken naar oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

Dit houdt in dat we samen bouwen aan een betere toekomst voor onszelf en voor onze kinderen.

Democratie betekent ook dat we respect hebben voor elkaar. Dat we luisteren naar elkaars standpunten.

Dat we openstaan voor andere meningen en ideeën.

Echter, daar waar we vroeger eerder rechtsreeks met mekaar communiceerden, zien we vandaag de dag dat dit in toenemende mate gebeurt via de sociale media.

Deze nieuwe fora zijn een krachtig hulpmiddel om informatie te delen en met elkaar te communiceren.

Ze stellen ons in staat om verbinding te maken met mensen over de hele wereld en onze ideeën en meningen wijd te delen.

Helaas kunnen ze ook gebruikt worden om haatboodschappen te verspreiden of om zo veel als mogelijk verdeeldheid te zaaien.

Het is belangrijk dat we ons bewust zijn van de impact die onze woorden kunnen hebben en dat we ons ook daar verantwoordelijk gedragen.

We moeten ons daarom inzetten voor een veilige en respectvolle online gemeenschap.

Een gemeenschap waarin iedereen zich vrij voelt om zijn of haar mening te uiten zonder bang hoeven te zijn voor intimidatie, of erger, haat.

 

Tot wat dit laatste kan leiden heeft ons de geschiedenis geleerd, daarom is het zo belangrijk om dit besef uit te dragen.

 

Wij leven in België in een welvaartstaat.

Een welvaartsstaat is een staat waarin de overheid zorgt dat iedereen toegang heeft tot gezondheidszorg, onderwijs en allerlei basisvoorzieningen.

Wij behoren als klein landje tot de top van de wereld, op allerlei vlak.

Dit gaat zowel over ons geprezen overlegmodel met andere gemeenschappen, over onze cultuur, sport en wetenschap, maar ook over onze unieke sociale zekerheid.

Dat alles kent een lange geschiedenis van opbouw en vaak offers.

Laten we daarom oog hebben voor allerlei tendensen in onze samenleving, tendensen die al onze verworvenheden bedreigen.

Populisten en extremisten van allerlei slag zijn al een tijd, vooral achter hun anonieme computer, bijzonder actief en roepen vaak hard en luid.

Deze mensen hebben echter een agenda.

Laten we ons daarom vandaag ook even stilstaan bij dit fenomeen.

Afbreken is gemakkelijker dan opbouwen, verworven rechten en plichten zijn hier niet zomaar gekomen.

Laat ons aandacht hebben voor wat ons verbindt en waar we terecht trots over mogen zijn.

Laten we ons samen nog meer inzetten om manieren te zoeken om nieuwe bruggen te bouwen tussen mensen en gemeenschappen.

Vandaag is een dag waarop we ons verbonden voelen met elkaar, met ons land en met onze geschiedenis.

België is een zeer oud land, maar een jonge onafhankelijke staat.

Het werd pas onafhankelijk in 1830 na eeuwenlang deel uit te hebben gemaakt van verschillende staten.

Op 21 juli 1831 legde de eerste koning der Belgen, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, de grondwettelijke eed af als koning van het onafhankelijke België.

Sedert die deze dag is dit een wettelijke feestdag en een algemene verlofdag.

Vandaag zijn we hier allemaal samen om dat te vieren en dat verheugd ons.

Alvorens iedereen uit te nodigen tot een hapje en een drankje in het gemeentehuis hebben wij de eer als gemeentebestuur u allen nog een fijne feestdag toe te wensen.

Dank voor jullie aanwezigheid en tot zo dadelijk.

 

 

Vervolgens werd er een receptie aangeboden voor de aanwezigen op het gemeentehuis van Zwalm.

 

Meer foto’s op facebookpagina NUUS ZWALM