Subsidiëring dronecamera ter bescherming van reekalveren in Horebeke

 

Op vraag van Groen gaat de gemeente Horebeke een subsidiereglement opstellen om in het voorjaar milieuverenigingen financieel te ondersteunen om met een dronecamera reekalveren op te zoeken in hoogstaand maaigras.

Het maaiseizoen, dat loopt van mei tot juni, is een gevaarlijke tijd voor reekalveren omdat ze moeilijk te zien zijn in het hoge gras en ze niet wegrennen bij gevaar, maar zich juist stilhouden in een poging om niet opgemerkt te worden. Daarom is het belangrijk dat voorafgaand aan het maaien het land wordt geïnspecteerd op reekalfjes en andere wilde dieren, om te voorkomen dat ze per ongeluk worden gedood of gewond raken.

‘Een drone met warmtebeeldcamera is dan ook een ideaal gereedschap om pasgeboren wild op te sporen dat zich verschuilt in hoog gras’, verduidelijkt Florian Vande Walle (Groen). ‘Niet enkel wordt hierdoor veel dierenleed vermeden, het waarborgt ook het natuurlijke dierenbestand en vanzelfsprekend hebben ook de landbouwers baat bij deze manier van wilddetectie. Wanneer restanten van wild in het hooi terechtkomt, kan botulmisme, een verlammende ziekte, bij runderen optreden.

Via een proefproject van het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) werden in 2022 en 2023 enkele tientallen reekalfjes gered in de Vlaamse Ardennen, meer bepaald in Brakel. ‘Omdat de Europese financiering echter maar tot juni 2023 liep en daardoor de projecten een stille dood konden sterven, stelden we op de gemeenteraad voor om een subsidiereglement uit te werken. Een voorstel met een zeer lage kost voor onze gemeente, maar met een zeer positieve en hoge uitkomst voor de fauna in de Vlaamse Ardennen en voor de landbouwers.’

Het gemeentebestuur keurde het voorstel van Groen goed en wil nu onderzoeken hoe zij het best een reglement opstellen.

Foto archief drone gebruik in Brakel