Deputatie verwijst plannen multifunctioneel sportcomplex aan de Molendreef definitief naar de prullenmand

Nederboelare. Tijdens de zitting van 6 juli 2023 besliste de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen om de omgevingsvergunning voor het prestigieus multifunctioneel sportcomplex aan de Molendreef te Nederboelare definitief te weigeren. Daarmee lijkt een einde aan de droom van initiatiefnemer Paul Waegemans en Sportkring 2020 nv te komen. Een aantal buurtbewoners tekende verzet aan en trekt nu aan het langste eind. Achter de schermen ontwikkelde er zich politieke druk en de financiële basis leek niet solide genoeg te zijn. Een overzicht van de calvarietocht.

De aanvraag voor een multifunctioneel sportcomplex wordt door de Deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen definitief naar de prullenmand verwezen. In haar besluit wijst de Deputatie erop dat het project deel moet uitmaken van een totaalvisie op het recreatiegebied, waar de Oude Trambaan als ontsluitingsweg voor het recreatiegebied en de KMO-zone deel moet vanuit maken. Deze visie ontbreekt momenteel. ‘Het is aan te bevelen om de uitwerking van dergelijke sportsite met veelzijdigheid aan activiteiten een volwaardige plaats te geven binnen deze afbakening van het stedelijk gebied’, staat in het besluit te lezen.

De toegang tot het ambitieus project beperkt zich tot een weg met een breedte van drie meter, wat zeker niet volstaat. Bovendien is er in de Molendreef geen fietspad voorzien en geldt er een éénrichtingsverkeer. ‘De fietsers moeten er het autoverkeer kruisen, hetgeen door het bijzonder smalle profiel weinig comfort biedt’, laat de Deputatie weten. De optie om de Molendreef tot fietsstraat in te richten, biedt onvoldoende soelaas. Een degelijk ontsluitingsplan is nodig. ‘De aanvraag is om bovenvermelde reden strijdig met de goede ruimtelijke ordening’, stelt de Deputatie vast.

Politieke druk achter de schermen
Vier jaar geleden kondigde Paul Waegemans in een interview met Nuus aan dat er op de site aan de Molendreef een hypermodern en energie neutraal sport- en recreatiecomplex zou worden opgetrokken van ongeveer 4 miljoen euro. Minister van sport Philippe Muyters kende aan de Sportkring 2020 nv toen reeds een investeringssubsidie van 568.136 euro toe. Waegemans kondigde toen fier aan dat judoka Ilse Heylen een vaste stek zou krijgen om een judoacademie uit te bouwen, waar o.a. internationale sporters en stagiairs zouden worden ontvangen. Ook liet de voormalig financieel beheerder van de stad Geraardsbergen tussen de regels verstaan dat een gerenommeerde voetbalschool van een belangrijke eersteklasseclub geïnteresseerd was om met KSV intens samen te werken.

Het project verzande in een procedureslag. Achter de schermen ontwikkelde er zich politieke druk om het project toch goedgekeurd te krijgen. Het multifunctioneel sportcomplex kreeg meermaals een negatief advies, maar desondanks nam Sport Vlaanderen – verbonden aan minister Ben Weyts (N-VA) – het initiatief om de Deputatie te overtuigen van de meerwaarde van het project. ‘Onzes inziens voldoet dit dossier aan een heel aantal objectieven van de Vlaamse overheid. Niet alleen op het vlak van invullen van de behoeften aan sportinfrastructuur maar ook op het vlak van omgaan met de (beperkte) ruimte in Vlaanderen. Wij hopen daarom op een positieve beoordeling van dit dossier’, stond in een brief te lezen.

Stéphan Bourlau (Het Alternatief) kwam tot de vaststelling dat er met het verlenen van de omgevingsvergunning aan KSV ‘onregelmatigheden’ werden vastgesteld. Raadslid Bourlau: ‘Het College van Burgemeester en Schepenen besliste aanvankelijk om de omgevingsvergunning voor het project van Paul Waegemans op de terreinen van KSV te weigeren.  Vijf dagen later trekt het College haar beslissing in en levert het toch een omgevingsvergunning aan Waegemans af. Dat is toch wel heel erg bedenkelijk.’

Paul Waegemans

Financieel wankele basis
Volgens Paul Waegemans ging het slechts om een technische vergissing in de notulering van het College van Burgemeester en Schepenen. Maar Luc Swartebroeckx van het burgerplatform Weerbaar Geraardsbergen legde bij de Gouverneur van Oost-Vlaanderen een klacht neer en kreeg over heel de lijn gelijk. De gouverneur was niet mals en benadrukte dat ‘de stad op verschillende punten onzorgvuldig en juridisch niet volledig correct heeft gehandeld.’

Ook bleek de financiële onderbouw van het project niet erg stevig te zijn. Om zijn project te financieren vroeg Paul Waegemans aan de stad Geraardsbergen een doorgeeflening van 3,5 miljoen euro. ‘Indien de vergunning wordt verleend en de doorgeeflening in het meerjarenplan wordt vermeld, kunnen de werken sneller van start gaan om dit ambitieus plan te verwezenlijken’, liet raadslid Roggeman zich ontvallen.  Maar ondanks de druk van de N-VA werd de lening geweigerd. ‘Ik denk niet dat het aan een stad is om in financiële avonturen te stappen’, liet Stephan De Prez (Open Vld) – schepen van Sport – zich ontvallen. Gewezen voorzitter van KSV Stéphan Bourlau haalde vernietigend uit: ‘Het is jammer dat dergelijk ambitieus project door ongezien amateurisme moet sneuvelen.’

We vroegen aan Paul Waegemans een reactie. Van zodra die binnenkomt, geven we die mee.

Julien Borremans