SBS De Smidse heeft nu definitief nieuwe directrice

Nadat de stedelijke bassischolen De Smidse en De Kleine Planeet tevoren één school vormden – bestaande dus uit de hoofdschool aan de Smissenhoek in Erwetegem en een vestigingsplaats in de Wolvenstraat in Zottegem-centrum – met aan het hoofd Erwetegemnaar Chris De Bodt (sinds 1 september 2011, waarvan de eerste drie jaren halftijds), werd in juni 2019 op aanraden van de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten door de gemeenteraad als inrichtende macht beslist om deze basisscholen administratief te splitsen, elk met een eigen directeur. 

Als gevolg van deze splitsing werd Sofie Van Nevel (48, rechts op de foto), woonachtig in Merelbeke, eerst vanaf 1 juli 2020 op proef aangesteld en dan na de voorziene proefperiode van twee (school)jaren met ingang van 1 juli van vorig jaar definitief benoemd tot directrice van De Kleine Planeet. Omdat Chris De Bodt na de splitsing van de twee stedelijke basisscholen nog een jaartje directeur van De Smidse bleef tot hij in juni 2021 met pensioen ging, kwam Daphné Roman (35, links op de foto), woonachtig in Brakel, hem pas sinds 1 augustus 2021 in die functie opvolgen, eveneens eerst op proef. Door het stadsbestuur is nu beslist om op haar beurt ook Daphné Roman, met ingang van 1 augustus ll., in vast verband te benoemen in het ambt van schooldirectrice (met een voltijdse opdracht van 24 uren) voor de stedelijke basisschool De Smidse.