Verstopping riool zorgt voor heel wat ergernis: ‘Ik stuit op een muur van onbegrip bij de stad.’

Zandbergen. Willy De Smet heeft water in zijn kelder. Dit komt door een verstopping onder het voetpad als gevolg van werken. De Zandbergenaar nam verschillende keren contact op met de stad Geraardsbergen om het probleem te melden, maar stuit naar eigen zeggen op een muur van onbegrip. Er wordt een expert aangesteld en de stad Geraardsbergen wordt in gebreke gesteld. Door de breuk is het voetpad voortdurend nat. ‘Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden’, aldus Willy.

Uit protest heeft Willy De Smet een spandoek uitgehangen.

Willy De Smet woont al meer dan zestig jaar in Zandbergen. Hij is een graag gezien man met het hart op de tong. ‘Nooit heb ik problemen gehad, maar het laatste jaar loop ik bijzonder zenuwachtig door een breuk in de afvoer voor mijn deur. De stad Geraardsbergen is aansprakelijk, maar doet er niets aan om het probleem op te lossen’, ventileert hij. Door de verstopping loopt er niet alleen water in de kelder, maar ook   op het voetpad stroomt er water. ‘Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden,’ weet Willy, ‘Als het deze winter vriest en er gebeuren ongelukken, dan is dit mijn verantwoordelijkheid. Ik heb de stad Geraardsbergen en de verschillende diensten reeds meerdere malen gecontacteerd. Zonder succes. Ik stuit op een muur van onbegrip en krijg niet de minste reactie.’

Niemand van de stad kwam opdagen
Door werken in de straat zijn er twee buizen verzakt onder het voetpad voor zijn deur. Bovendien is de straatafvoer volledig verstopt. Willy De Smet liet dit door een gespecialiseerde firma op vraag van zijn verzekeringsmaatschappij vaststellen. ‘De afvoer van de verzekerde werd niet rechtdoor aangesloten op het straatnet. Dit moest in het verleden schuin en lager in de straat worden aangesloten om een correcte afwatering te bekomen. Deze afvoer loopt ook onder het graspark van de buur waar er werken werden uitgevoerd met zwaar materiaal waardoor de grésbuizen zijn verzakt’, staat in het verslag te lezen.

Door deze verstoppingen loopt het water bij hevige buien terug de kelder in, met de nodige schade tot gevolg. ‘Op een gegeven moment stond er tachtig centimeter water in mijn kelder. De brandweer heeft toen mijn kelder leeggepompt’, getuigt Willy De Smet. Bovendien gaat dit met de nodige geurhinder gepaard en kan Willy zijn kelder niet optimaal gebruiken. Er werd een schadedossier opgesteld en eind vorig jaar werd de stad Geraardsbergen aangetekend in gebreke gesteld. In januari van dit jaar volgde een expertise waarop de buurman en de stad Geraardsbergen werden uitgenodigd, maar van de stad kwam niemand opdagen.

We vroegen aan de bevoegde schepen een reactie. Van zodra die binnenkomt, geven we die mee.

Julien Borremans