Verkeerssignalisatie voor werken totaal ondermaats stellen we vast in Hundelgem (Zwalm)

Momenteel zijn er werken bezig aan de Hundelgemse baan – kruispunt Het Hoofd in Zwalm-Hundelgem.  Volgens de aanduiding op de  borden duren de werken tot eind augustus.

Bewoners en passanten vinden de aanwezige verkeerssignalisatie totaal ondermaats. Zo zijn er weinig of geen voorafgaandelijke signalisatieborden te zien als men uit de richting van Brakel-Munkzwalm komt.

Voor fietsers wordt er ook een loopje genomen met de wegcode. Men kan aan kruispunt  Het Hoofd rechtsaf richting Hundelgem maar als je de verkeersborden ziet dan mag dit niet volgens de regels. Het wordt nog erger als men uit de richting van Hundelgem komt per fiets en zonder signalisatie in eens op betonblokken terecht komt.

In Munkzwalm staat er niks dat  er problemen  zijn aan kruispunt Het Hoofd om naar Hundelgem te rijden. Als men richting Gent moet is er geen probleem en kan men links af slaan aan het Hoofd.  Komende uit de richting van Beerlegem moet men rond rijden langs de Latemdreef.

De Hundelgemse Baan is een gewestweg en het is het Agentschap Wegen en Verkeer dat hier toezicht moet houden!