Acht weken werken van start: fietspaden en bushaltes tussen kruispunt De Vos en Hillegem-kerk worden vernieuwd

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn de (via NUUS al eerder aangekondigde) werken van start gegaan langs de Provincieweg op grondgebied Herzele en de Steenweg op Aalst op grondgebied Zottegem. In dit gedeelte van de N46, tussen de kerk van Hillegem en het kruispunt De Vos, zullen de fietspaden en bushaltes vernieuwd worden.

In de hele projectzone van ongeveer 1,8 km krijgen de fietspaden een nieuwe laag asfalt. Ter hoogte van de Nieuwpoortmolen zal de parkeerstrook over een afstand van 200 meter vervangen worden door een groene berm. Aan de fietsoversteek ter hoogte van de Oude Trambaan zal een zgn. middeneiland aangelegd worden zodat fietsers op die plaats veiliger (in twee stappen) de N46 kunnen oversteken. In de laatste 150 meter van de Steenweg op Aalst (naar het kruispunt De Vos toe) waar de fietspaden zich momenteel vlak naast de rijweg bevinden en er geen parkeerstroken zijn, komen er aanliggend verhoogde fietspaden en zullen ook de rijweg en het voetpad opnieuw aangelegd worden. Verder zullen nog de acht bushaltes in de projectzone toegankelijker (voor o.a. rolstoelgebruikers en kinderwagens) gemaakt worden door het aanleggen van verhoogde perrons.

TIMING EN VERKEERSHINDER

Als alles vlot verloopt en afhankelijk van de weersomstandigheden is een uitvoeringstermijn van acht weken voorzien, tot en met vrijdag 13 oktober. Om de verkeershinder te beperken worden de werken in twee fasen uitgevoerd: eerst de kant/weghelft rijrichting Aalst, in de tweede fase de kant/weghelft rijrichting Zottegem. Tijdens de werken blijven de Provincieweg en Steenweg op Aalst enkel open voor autoverkeer richting kruispunt De Vos. Lokaal verkeer richting Aalst moet omrijden via de Europaweg en Leenstraat en verder door Herzele via de Hoogstraat, Groenlaan, Kerkstraat en Stationsstraat.

De Oombergenstraat blijft open voor het verkeer maar bij het uitrijden ervan moet de richting kruispunt De Vos/Europaweg gevolgd worden. Tijdens de werken worden de bushaltes die zich in de werkzone bevinden, afgeschaft. Informatie over de aangepaste route van de bussen van De Lijn en de andere tijdelijke haltes is via www.delijn.be terug te vinden. Voetgangers kunnen aan de kant waar niet gewerkt wordt, door de werfzone stappen. Ook fietsers kunnen de werfzone passeren (enkel) in de rijrichting waar geen werken zijn. Aan de kant van de werken moeten zij een omleiding volgen via de Perrestraat, Dries, Leeuwergemstraat, Oude Heirbaan en Sterstraat. Om sluipverkeer tegen te gaan, is alleen plaatselijk verkeer toegelaten in de Leeuwergemstraat, Oude Heirbaan (deel tussen Veldweg en Leeuwergemstraat), Astridstraat (deel tussen Europaweg en Waterstraat) en Waterstraat.