Stuwsluiscomplex opnieuw onder vuur en dreigt op nog langere baan te komen

Geraardsbergen. Tegen de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het stuwsluiscomplex aan de Sasweg zijn er zeven bezwaarschriften ingediend. Het Milieufront Omer Wattez (MOW) heeft ook bezwaar aangetekend. Voor het Milieufront vormt de vernieuwing van de stuwen geen duurzaam alternatief. Daarenboven is het heel duur en lopen de kosten flink op. Voor het MOW is het herstel van de meanders van de Dender een veel goedkoper en duurzamer alternatief. ‘We hebben daar nog de ruimte in onze Dendervallei voor’, klinkt het.

De stuwsluiscomplexen tussen Aalst en Wallonië worden gemoderniseerd. Computergestuurde sluizen moeten het waterniveau in ieder compartiment tussen twee stuwen van op afstand regelen. Het kostenplaatje is er ook naar. Volgens het MOW werden de kosten aanvankelijk geschat op € 51 miljoen, maar dat zou ruim tweemaal zo duur kunnen uitvallen. ’Hier komt nog bij dat volgens nv De Vlaamse Waterweg de vernieuwing van de stuwen onvoldoende helpt tegen het reduceren van overstromingen’, aldus het milieufront.

Kostenplaatje Denderproject gaat flink de hoogte in
Het MOW stelt daarom voor om de Dender te verdiepen en te verbreden in het stuk tussen o.a. Geraardsbergen en Ninove. ‘De afvoer van het water is in dat stuk onvoldoende gegarandeerd. Als je de Dender verdiept, betekent dat echter dat er om de zoveel jaar gebaggerd moet worden om de diepte te behouden. Doordat het water stilstaat, bezinkt er namelijk snel veel sediment.’

‘Zelfs met een stuw met een verhoogde capaciteit zal men er niet in slagen om de stadskern van Geraardsbergen volledig te vrijwaren’, meent het MOW. Het onderhoud van de Dender zal nodig zijn. Bovendien gaat het nu enkel over de vernieuwing van de stuwen en staat de vernieuwing van de sluizen ook nog op het programma, ‘wat het kostenplaatje van het Denderproject nog meer de hoogte injaagt’, aldus het MOW. Het milieufront is er van overtuigd dat het goedkoper en milieuvriendelijker kan.

Het Milieufront wil inzetten op lokale beschermingsmaatregelen voor de historische woonkernen en meer natuurlijke ruimte voor de Dender in de open ruimte tussen de kernen. Er moeten meer maatregelen worden genomen om de lage delen van de stadskern van Geraardsbergen beter te beveiligen. ‘Maak van de Dender opnieuw een kronkelende waterloop. Nu zit de rivier in een keurslijf van harde betonnen oevers en schanskorven of gestorte breuksteen. Slechts 12% van de Denderoevers heeft geen versteviging. Daarnaast is er nog een kleiner deel met kaaimuren in de stedelijke gebieden. Verwijder de betonnen oevers en schanskorven en geef de rivier terug ruimte om te kronkelen’, meent het MOW. De Dender is herleid tot een reeks van kuipen met stilstaand water tussen de verschillende stuwsluiscomplexen. Daardoor bezinkt er veel sediment, waardoor de Dender steeds weer dichtslibt.

Door de Dender haar natuurlijke loop terug te geven, zo meent het MOW, kan veel geld worden bespaard, zal de rivier haar natuurlijk zuiveringsproces terugvinden en wordt er een duurzame oplossing gecreëerd voor overstromingen in kwetsbare gebieden.

Julien Borremans

Lees ook:

‘Als er zich in de Dendervallei momenteel een waterbom zou voordoen, dan is dit een kolossale ramp.’