Gemeente Erpe-Mere nodigt Inclusief Ambassade uit om hen te inspireren rond een inclusief lokaal beleid voor personen met een handicap

Vanaf maart tot oktober 2023 toert Inclusief Ambassade rond in Vlaanderen om te presenteren over inclusief lokaal beleid voor personen met een beperking. Dit in het kader van de campagne ‘Burgemeesters voor iedereen’.

Op 5/9/2023 komen de ambassadeurs om 19.30 uur langs op de gemeenteraad van Erpe-Mere.

“We zijn blij dat we de Inclusie Ambassade mogen ontvangen voor de gemeenteraad. Ze snijden een maatschappelijk thema aan die ons allen moet kunnen inspireren om op het thema van inclusie
verdere stappen te nemen,” zegt Dries Hostens, schepen voor gelijke kansen. Ambassadeur voor inclusie Stijn Vandamme die zelf autisme heeft, zal er vertellen over het belang
van inclusie voor personen met een beperking en over waar hij op zou inzetten als burgemeester. Daarenboven delen ze de belangrijkste bevindingen uit de enquête over lokaal inclusief beleid die Inclusief Ambassade in 2022 rondgestuurd naar alle Vlaamse lokale overheden. Volgende onderwerpen komen aan bod:

Hoe kan je als stad of gemeente meer aandacht geven aan een toegankelijke en geïntegreerde benadering van inclusie van alle inwoners?
Wat zijn de gemeenschappelijke drempels om aan inclusie te werken in steden en gemeenten?
Hoe kan je hier als beleidsmaker aan werken?
Wat loopt goed en waar kan je goede voorbeelden en inspiratie vinden?
Welke impact heeft een inclusief lokaal beleid op de inwoners van jullie stad of gemeente?

De hoofddoelstelling is te inspireren en motiveren om verder te werken aan een meer inclusief Erpe-Mere. De ambassadeurs laten ook ruimte voor vragen en opmerkingen vanuit de gemeente en gaan op de foto met de burgemeester die een inclusief sjerp draagt.