Grootschalige bevraging om buitenschoolse opvang en activiteiten te verbeteren in Erpe-Mere

Om een beeld te krijgen over noden in Erpe-Mere rond de buitenschoolse opvang en activiteiten, organiseert het gemeentebestuur een bevraging voor alle gezinnen in Erpe-Mere. De bevraging peilt naar hoe ouders zich organiseren na schooltijd en in vakantieperiodes en naar wat ze van het huidige aanbod aan buitenschoolse opvang vinden. Vanaf 2026 zal het gemeentebestuur de taak op zich krijgen om een geïntegreerd aanbod van opvang en activiteiten te voorzien. Om die rol op te nemen organiseert het gemeentebestuur een bevraging: “We willen de buitenschoolse opvang en de activiteiten voor kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar beter afstemmen op de noden van de gezinnen in Erpe-Mere”, zegt Dries Hostens, schepen van Jeugd.

Om zo veel mogelijk ouders, voogden, pleegouders, … te kunnen bevragen zal de bevraging online beschikbaar zijn tot 30 oktober ’23. In de vragenlijst kunnen ouders zich ook kandidaat stellen om mee na te denken over hoe de gemeente het aanbod kan verbeteren. Organisaties die zelf opvang of activiteiten organiseren voor kinderen tussen 2,5 en 12 jaar en willen samenwerken kunnen steeds een mailtje sturen naar jeugd@erpe-mere.be.
Daarnaast zal het gemeentebestuur ook de kinderen in Erpe-Mere bevragen over wat zij goed en minder goed vinden van de opvang of de vrijetijdsactiviteiten.

Foto: Veerle Derave

Event status
Not started