Romuald Atingbèton ‘in zending’ als pastoor van H.Damiaanparochie Erpe-Mere.

Afgelopen zondag, 3 september werd E.H. Romuald Atingbèton ‘in zending’ aangesteld als pastoor van de H.Damiaanparochie Erpe-Mere door Deken Hans Vandenholen uit Aalst. Heel wat gelovigen kwamen naar de Sint-Bavo kerk van Mere afgezakt om de viering bij te wonen.

Pastoor Romuald Atingbèton geboren op 30 november 1989 (34) te Kêmon in Benin (West-Afrika) woont reeds 13 jaar in België. In Namen sprak hij frans en was hij meewerkend priester en deed hij vooral doopvieringen. Ondertussen spreekt  Pastoor Romuald vrij goed nederlands aangezien hij zijn opleiding gestart is bij de paters Augustijnen te Gent en dan voor zijn priesteropleiding naar Namen ging.  Hij werd gewijd te Namen op 23 juni 2019 en was benoemd in de Pastorale Eenheid ‘Entre Ardenne et Gaume’ en was hukpkapelaan van het heiligdom van O.L.Vrouw van Beauraing.

Pastoor Romuald Atingbèton wordt niet de nieuwe pastoor van de parochie maar werd aangesteld als ‘aangestelde’ priester.  Vorig jaar na het vertrek van pastoor Jan Coppens, werd mevrouw Ann De Vuyst benoemd tot pastoraal coördinator en Patrick Bourgoignie, die nu op rust gaat, als ‘aangestelde priester’. Zij blijft de hoofdverantwoordelijkheid dragen als pastoraal coördinator met de kerk rechterlijke bevoegdheid van een pastoor. De ‘aangestelde priester’ gaat voor in de eucharistievieringen en in het toedienen van de sacramenten en werkt mee in de pastorale zorg. Hij oefent zijn taak uit in nauwe samenwerking met de pastoraal coördinator en de parochieploeg waarvan hij ook lid is. Pastoor Romuald komt als ‘priester in zending’ vanuit het bisdom Namen, waarvan hij priester blijft, en voor 3 jaar is gestuurd, na die 3 jaar wordt het afwachten wat er precies zal gebeuren.

Met dank aan fotografe Veerle De Punt voor de foto’s tijdens de viering.