Gevelton is gratis en bevordert het sociaal contact

Geraardsbergen. De gemeenteraad van 12 september 2023 keurde een reglement goed waarmee Geraardsbergenaars een gevelton op openbaar domein kunnen aanvragen. Een dergelijke regenton met beplanting staat volledig ten dienste van de buurt: bewoners gebruiken het water om hun planten water te geven, hun fiets te wassen… De ton wordt gefinancierd via het burgerbudget en is kosteloos voor de aanvrager. Het is een mooi voorbeeld van hoe sociale verbinding samenkomt met duurzaamheid.

In de lente van 2022 zette het lokaal bestuur van Geraardsbergen mee haar schouders onder de groepsaankoop #1000regentonnen van SOLVA en de afvalintercommunales ILvA en IVLA en zo. De doelstelling was om 1000 regentonnen te verkopen in gans Zuid-Oost-Vlaanderen en zo burgers aan te zetten om water op hun eigen perceel te houden. Mede dankzij de Geraardsbergenaars werd het streefdoel gehaald: ze kochten in totaal 116 regentonnen aan.

Niet elke inwoner heeft echter (voldoende) plaats om een regenton te plaatsen. Het lokaal bestuur kreeg dan ook de vraag van burgers om een regenton te plaatsen op openbaar domein, naar analogie met initiatieven in andere steden. Vanuit de diensten Duurzaamheid en Samenleving werd deze vraag opgepikt en uitgewerkt tot een reglement waarbij een burgerbudget aangevraagd kan worden voor de installatie van een gevelton.

‘Een gevelton is een belangrijk instrument in de strijd tegen wateroverlast en droogte. Het waterreservoir vangt hemelwater op en zorgt ervoor dat het op een nuttige manier hergebruikt kan worden. De beplanting neemt dan weer CO2 op, verbetert de luchtkwaliteit en zorgt voor verkoeling en biodiversiteit’, zegt schepen van Milieu en Duurzaamheid Stephan De Prez.

‘Een bijkomend voordeel van de gevelton is het sociale aspect. Elke buurtbewoner kan en mag het opgevangen water gebruiken. De ton zorgt dan ook niet allen voor kleurrijke, sfeervolle straten maar bevordert ook sociaal contact. Een babbeltje is nooit ver weg’, besluit schepen van Samenleving Kristin Vangeyte.

Alle info over het burgerbudget is terug te vinden op www.geraardsbergen.be/burgerbudget

.