© De Bron

De Bron Zottegem gaat nu ook op huisbezoek bij kwetsbare mensen met zorgnood

Deze zomer stapte zorgorganisatie De Bron Zottegem mee in het project “Langer thuis met extra zorg, trajectbegeleiding door thuiszorg- en woonzorgpartners”, ook bekend als het ZP3-project dat reeds geruime tijd binnen onze regio loopt en gestuurd wordt vanuit Huize Roborst in Zwalm. Door aan dit project te participeren wil De Bron Zottegem ook de meest kwetsbaren die vaak de weg naar gepaste ondersteuning nog niet gevonden hebben, kunnen bereiken.

Concreet komt het er op neer dat voortaan door een ergotherapeut van De Bron huisbezoeken kunnen gebracht worden bij kwetsbare personen in de ruime regio van Zottegem. Daarbij wordt In eerste instantie een inschaling van de zorgnood gemaakt en vervolgens een zorgtraject op maat opgestart. De ondersteuning bestaat uit: ergotherapie aan huis, psychologie aan huis, informatieverstrekking en casemanagement. Hiervoor kan beroep gedaan worden op een volledig team binnen het project.

Belangrijk hierbij is ook dat er nauw samengewerkt wordt met alle andere, reeds vertrouwde zorgverleners en dat er indien nodig een overlegmoment wordt ingepland om de zorg af te stemmen. Deze zorgondersteuning is volledig kosteloos voor de betrokken persoon. Personen die nood hebben aan ondersteuning en beroep wensen te doen op deze begeleiding, kunnen voor aanvraag en meer inlichtingen omtrent dit project contact opnemen met De Bron Zottegem via 09 432 10 00.