Broakel 2.0: Onaanvaardbaar geweld stoppen: verantwoordelijkheid van iedereen

Politiezone moet dringend ruimer worden

We zijn met z’n allen geschokt door het onaanvaardbare geweld dat zich afspeelde op het Brakelse Stationsplein, en door de passiviteit van de omstaanders. We stellen ons vertrouwen in de politiediensten om deze zaak tot op de bodem uit te spitten.

Met verwondering nemen we ook kennis van het standpunt van zowel de burgemeester als de premier dat dit ‘los staat van de politiek’. Wij wensen dit met klem tegen te spreken.

Bart Morreels: “Al jaren klaagt de oppositie de toenemende onveiligheid in onze gemeente toe. Iedereen kan met eigen ogen vaststellen hoe onze gemeente de jongste jaren is afgegleden. Wij waarschuwen al veel langer voor de verstedelijking van Brakel en de problemen die zulks met zich meebrengt. Maar men weigert bijvoorbeeld pertinent om in te zetten op camerabewaking. Maar wie zich perse het aura van een stedelijk gebied wil aanmeten, moet daar ook de juiste maatregelen inzake veiligheid en ordebewaking tegenover stellen.”

 

Jan Haegeman: “Wij weten dat onze agenten op het terrein doen wat ze kunnen, maar dat hun middelen hopeloos tekort schieten. Hoog tijd om werk te maken van een ééngemaakte politiezone met de rest van de Vlaamse Ardennen, zodat we méér mensen op het terrein kunnen aantrekken, méér efficiëntie kunnen boeken en méér ervaring binnenbrengen tegenover minder bestuurspostjes in politieraden en politiecolleges.”

 

De teloorgang van de Stationsbuurt vormt al langer een probleem.

Jan Haegeman: “Enkele jaren geleden heeft deze blauwe meerderheid met een aantal onoordeelkundige ingrepen de stationsbuurt letterlijk dood geknepen. Waar dit vroeger een levendige plek was met veel sociale controle, is het nu samen met de Rijdt één van die plekken waar je nooit helemaal op je gemak bent. Wij pleiten andermaal voor extra aandacht voor zowel de Rijdt als voor de stationsbuurt.”

Bart Morreels: “Als politiek heb je nooit alles onder controle, dat klopt. Uiteindelijk heeft dit heel veel te maken met een deftige opvoeding. Maar beweren dat je hier als politiek absoluut niks kunt aandoen, is een brug te ver. Ik vrees inderdaad dat extreme partijen hier garen zullen bij spinnen, onder meer door steeds weer te verwijzen naar de vermoedelijke afkomst van daders. Maar laat duidelijk zijn: er zijn ook heel wat jongeren die gewoon hier geboren en getogen zijn die problematisch gedrag stellen. Daarvan wegkijken en niks doen, de verantwoordelijkheid helemaal afschuiven zoals burgemeester en premier trachten te doen, geeft net die extreme partijen de wind in de zeilen.”